(KarriereStart.no):

Nye tall fra SSBs levekårsundersøkelse viser at 12 prosent av sysselsatte mener de står i fare for å miste jobben. Dette er en økning fra 9 prosent i 2013. Over årene har imidlertid andelen sysselsatte som opplever jobbusikkerhet vært relativt stabil.

 

Til tross for at relativt få ansatte sett under ett har opplevd jobbusikkerhet i form av nedbemanninger, omorganiseringer og forflytninger de siste tre årene er det store variasjoner mellom ulike næringer og yrker.

 

Relativt få ansatte har opplevd jobbusikkerhet i form av nedbemanninger, omorganiseringer og forflytninger de siste tre årene. Samtidig er forskjellene store mellomo ulike næreinger og yrker.

 

– 2016 var et år preget av store omstillinger i enkelte næringer, og spesielt gjaldt dette oljesektoren, hvor det har blitt nær 50 000 færre sysselsatte mellom 2013 og 2016. I levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016 reflekteres dette ved at det har vært en kraftig økning i andelen sysselsatte i oljenæringen som mener de står i fare for å miste jobben, og ansatte som har opplevd nedbemanning, omorganisering eller blitt forflyttet. Det er også en økning i andelen som søker etter ny jobb, skriver SSB i en pressemelding. 


Én av tre er redd for å miste jobben

I 2013 var det lite jobbusikkerhet å spore blant ansatte i oljebransjen. Kun 3 prosent var redde for å miste jobben, 4 prosent hadde opplevd nedbemanning og 2 prosent søkte etter annen jobb. I dag er situasjonen snudd på hodet, og i dag sier tre av ti oljearbeidere at de er redde for å miste jobben. 

 

35 prosent har opplevd nedbemanning som har hatt stor betydning for arbeidshverdagen og andelen som søker annen jobb, har økt fra 2 prosent til 7 prosent. Det har også vært en vesentlig økning blant dem som har vært utsatt for omorganisering i denne næringen – fra 10 til 26 prosent, ifølge SSB, som ser denne utviklingen i sammenheng med oljeprisfallet de siste årene. På den andre siden av skalaen er sykepleierne den yrkesgruppen som er minst bekymret for å miste jobben.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger