(KarriereStart.no): 

Arbeidslivskriminalitet er ofte grenseoverskridende og utenlandske arbeidstakere er i mange tilfeller ekstra utsatt. Nå gjør regjeringen endringer i arbeidsmiljøloven som skal styrke vernet av utsendte arbeidstakere.


– Å gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett er ett av flere viktige tiltak i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet for å møte utfordringene knyttet til grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. De nye reglene innebærer blant annet mer og bedre myndighetssamarbeid på tvers av landegrensene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.


Mer effektivt samarbeid mellom Arbeidstilsynet og tilsynsmyndighetene i andre EØS-stater, vil ifølge arbeids- og sosialdepartementet gjøre det enklere å oppdage useriøse aktører.

 

Les også: Dette har ikke arbeidsgiver lov til å spørre om


Endringene betyr at Arbeidstilsynet vil kunne gjennomføre tilsyn på en mer effektiv måte. Med de nye reglene får utsendingsvirksomheten en plikt til å ha arbeidsavtale, oversikt over arbeidstid og lønnsslipper for utsendte arbeidstakere tilgjengelig på arbeidsplassen i utsendingsperioden. Dokumentene skal være tilgjengelig skriftlig eller elektronisk på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk.


 

Endringene i arbeidsmiljøloven og forskrift om utsendte arbeidstakere trådte i kraft 1. juli.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger