(KarriereStart.no):

Endringene vil reversere den opprydningen som domstolene har foretatt når det gjelder ansettelser i bemanningsbransjen, fastslår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

 

– Det er bare noen måneder siden Bergen Tingrett ga seks polske arbeidere medhold i at ansettelsesformen "fast ansatt uten garantilønn" i realiteten dreide seg om en serie ulovlige midlertidige ansettelser. Regjeringen setter nå denne dommen til side, og vil reversere den oppryddingen som domstolen foretok når det gjelder bemanningsbransjen. LO kan ikke se at det i høringsnotatet vises til noen nye forhold som kan begrunne dette. Dommen har åpenbart skremt bemanningsforetakene, som benytter ansettelsesformen. Nå kommer regjeringen bransjen til unnsetning, og utvider adgangen til midlertidige ansettelser, slår Gabrielsen fast.

 

Gabrielsen påpeker at forslaget innebærer et konkurransefortrinn for bemanningsbyråene, ved at de kan skyve risikoen for manglende oppdrag over på arbeidstakerne.

 

– Forslaget innebærer at bemanningsbyråene gis en helt ny adgang til å ansette arbeidstakere midlertidig, og er nok en uthuling av hovedregelen om fast ansettelse, sier LO-lederen.


 

LESERINNLEGG: – Midlertidige ansettelser går ikke over av seg selv

 

Regjeringens forslag innebærer at bemanningsbyråene skal kunne ansette midlertidig i de tilfeller der ansettelsen skal dekke «reelle vikariater» i innleiebedriften. Gabrielsen er skuffet over at regjeringen gir denne åpningen:

 

– Regjeringen argumenterer med at innleiebedriftene har behov for fleksibilitet, men at innleiebedriften har et midlertidig behov betyr jo ikke at bemanningsbyrået har det. De driver jo nettopp med utleie av arbeidskraft, og vil som regel ha permanent behov for folk å leie ut. Og skulle bemanningsbyråets behov være midlertidig, da har de lovlig adgang til å ansette midlertidig allerede i dag.

 

LO-lederen viser til at LO-kongressen i mai ba departementet benytte arbeidsmiljølovens § 14-12 (5) til å forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller innen visse bransjer når viktige samfunnshensyn tilsier det.


LES OGSÅ: Vil ha flere faste ansettelser

 

– Det er skuffende at dette ikke følges opp av regjeringen, fordi det er et sterkt behov for å regulere bransjen strammere, sier han.

 

Gabrielsen merker seg at regjeringen foreslår å presisere begrepet "fast ansettelse" i arbeidsmiljøloven, og sier dette er noe LO har etterspurt lenge.

 

– Vi vil gå ordentlig inn og se på forslaget til formulering, men i utgangspunktet er vi positive til dette, sier Hans-Christian Gabrielsen.

 

Det tredje forslaget regjeringen fremmer, er å innføre en kvote for innleie på anslagsvis 10-15 prosent.

 

– Våre erfaringer tilsier at slike beskrankninger er lette å omgå for virksomhetene. Vårt syn er at dette reguleres best ved at innleie krever forhandlinger mellom virksomheten og de tillitsvalgte, sier LO-lederen.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger