(KarriereStart.no):

En ny undersøkelse utført av Respons Analyse avslører at 44 prosent over 55 år opplever at deres digitale ferdigheter er utilstrekkelige i jobbene de har, melder E24. Undersøkelsen er gjort på oppdrag av IKT-Norge, Nito, Abelia og Tekna. For aldersgruppen mellom 45 og 55 ligger andelen på 39 prosent.

 

Undersøkelsen viser også at en av tre arbeidstagere opplever at de har utilstrekkelige digitale ferdigheter i jobben sin i dag.

 

Livslang læring

De ferske funnene bekymrer aktørene i norsk teknologibransje, som mener at det haster å øke norske arbeidstageres digitale kompetanse.

 

– Vi må slutte å tenke at man bare tar en grad på universitetet, og så er du ferdig. Vi må tenke mer på et arbeidslivsløp, der man går inn og ut av næringslivet og inn og ut av utdanningsinstitusjoner, sier Håkon Haugli, sjef i Abelia til E24.

 

Se video: Astri Marie fikk spennende jobb innen IT hos Sopra Steria

 

Direktør i IKT-Norge Heidi Austlid er uroet over at de som sier at de mangler digitalkompetanse også er å finne i lederstillinger og styrerom, og tror dette kan ramme bedriftenes sikkerhet.

 

– Det er mange som ansetter ett eller flere «digitalhoder», og tror at det er nok. Det er først når styret, ledergruppen og faglederne skjønner nok at en bedrift kan være trygg, sier Austlid.

 

De fire organisasjonene som står bak undersøkelsen etterlyser blant annet flere IT-studieplasser, koding i grunnskolen og tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, slik at studenter får den kompetansen bedriftene trenger.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger