(KarriereStart.no):

Ulike virksomheter kan ha individuelle ordninger for hvor mange pauser man kan ta, samt hvor lenge de skal vare. Noen har for eksempel muntlige avtaler om ti minutters pauser annenhver time, dersom arbeidets art tilsier at dette er fornuftig. I praksis kan altså arbeidsgiver tillate så mange og så lange pauser de selv mener er rimelig. Det finnes imidlertid klare regler når det kommer til minimuskrav for pauser.

 

Dersom man jobber mer enn fem og en halv time har man krav på minst én pause, i følge arbeidsmiljøloven. Loven sier imidlertid ikke noe om hvor lang denne pausen skal være. Den eneste retningslinjen man kan vise til er at Arbeidstilsynet har sagt at en tilfredsstillende pause bør være på minst 20 minutter.

 

Det er først når man har jobbet i åtte timer eller mer at arbeidsmiljøloven har en klar bestemmelse på pausens lengde, da den skal være på minst 30 minutter. Arbeidstakere som er under 18 år har krav på en halvtimes pause så lenge arbeidsdagen utgjør fire og en halv time eller mer.


 

Disse bestemmelsene er regulert gjennom arbeidsmiljøloven, og kan derfor ikke velges bort. Det vil si at man ikke har lov til å droppe eller korte ned lunsjpausen for å dra hjem tidligere fra jobb. Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at pausene blir gjennomført som de skal.

 

LES OGSÅ: 15 skattefrie frynsegoder

 

Lunsjpausen er ikke lønnet

Iløpet av en åtte timers arbeidsdag har man i utgangspunktet ikke krav på lønn for mer enn syv og en halv time. Det er fordi arbeidstakeren ikke har krav på lønn i den lovpålagte 30 minutters lunsjpausen. Men det finnes unntak, ifølge Infotjenesters arbeidsrettsekspert Hans Gjermund Gauslaa.

 

– Dersom arbeidstakeren fritt kan forlate arbeidsplassen i pausen og har tilgang til tilfredsstillende pauserom, så kan arbeidsgiver trekke pausen fra arbeidstiden. Hvis arbeidstakeren derimot ikke har mulighet til å forlate jobben, eller det ikke finnes noe tilfredsstillende pauserom, så skal pausen anses som arbeidstid og det skal betales lønn også for denne tiden, sier han til Infotjenester.no.


 

SE VIDEO: Dine rettigheter ved oppsigelse og avskjedigelse

 

Ingen rett til røykepause

Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser som sikrer arbeidstakere rett til røykepauser. Arbeidsgiver kan dermed i sin fulle rett forby arbeidstakere å røyke på arbeidsplassen – både innendørs og på virksomhetens uteområder.

 

Eneste anledningen man har til å røyke i arbeidstiden er i den lovpålagte 30 minutters pausen, hvor man kan velge å forlate arbeidsplassen så lenge pausen varer. Men også her finnes det unntak.

 

– I spesielle yrker og på spesielle arbeidsplasser kan arbeidsgiver imidlertid bruke styringsretten til å totalforby røyking i hele arbeidstiden, også i pausene. Det kan for eksempel være dersom arbeidstakeren jobber med syke personer der plagene forverres av lukten av røyk fra klær, sier Gauslaa.

 

LES OGSÅ: Effektive pauser kan øke jobbprestasjonene

 

Ekstra pauser ved overtid

Når man jobber minst to timer overtid, etter den vanlige åtte timers arbeidsdagen, har man krav på en ekstra 30 minutters pause – som man i tillegg skal bli lønnet for. Hvis man velger å ta denne pausen etter at den ordinære åtte timers arbeidsdagen er over, skal man også få overtidstillegg for pausen. Arbeidsmiljøloven har regler for hvor mange timer overtid man kan jobbe sammenhengende, og da skal ikke den ekstra pausen telles.


(Kilder: Arbeidstilsynet.no, Infotjenester.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger