(KarriereStart.no):

Blant unge arbeidstagere mellom 19 og 25 år har én av tre inntrykk av at arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning. I den eldre garde er inntrykket enda mer sementert: 47 prosent mener at norsk arbeidsliv blir mer autoritært. Det viser Medbestemmelsesbarometeret 2017, som ble presentert på mandag av forskere ved Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI).

 

– Opplevelsen av at arbeidslivet går i autoritær retning har med nedskjæringer, kutt i bemanningen og omorganiseringer å gjøre. Det ser ut til at toppledelsen i denne typen prosesser tar mer makt og plutselig ikke bruker systemer for medbestemmelse og medvirkning i like stor grad lenger, sier Eivind Falkum, en av forskerne bak studien til NTB.

 

Forskjellene fra fjorårets studie er relativt små, og det er derfor for tidlig å si noe sikkert om trender. Men Falkum mener barometeret, som flere andre undersøkelser, tyder på at den norske arbeidslivsmodellen er under press.

 

– For oss ser det ut til at man nærmest får en todeling av arbeidslivet: Én del som fortsatt holder seg med medvirkning og medbestemmelse, og en annen del som ikke prioriterer dette.


 

Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup. arometeret eies av Den norske legeforening, Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, SAFE og Lederne.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger