(KarriereStart.no):

 – Et godt arbeidsmiljø er en god og lønnsom investering. Ifølge europeiske forskere gir hver krone investert i arbeidsmiljø 2,2 kroner tilbake. I sum påvirker det virksomhetenes resultater og bunnlinje, sier Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Neste uke står han på talerstolen på den årlige NHO-konferansen i Oslo, hvor temaet er verdien av arbeid. Ifølge Molander taper samfunnet store summer på grunn av dårlig arbeidsmiljø, som fører til fravær ved arbeidsplassene, uforløst produktivitet og at det fokuseres på generelle tiltak som ikke har dokumentert effekt på utfordringene.

 

– Ansatte må i større grad få prege egen arbeidshverdag. De må få en egenkontroll og være med å påvirke veien til resultatet. Det gir tilhørighet, jobbengasjement og en arbeidskultur der du kan sette høye krav. Det er bra for produktiviteten og effektiviteten, legger han til.

 

Les også: Humor på arbeidsplassen er lønnsomt

 

Vinn vinn-situasjon

Molander mener at man bør bli mer bevisste på de reelle fordelene ved å ha et godt arbeidsmiljø, og hva som faktisk kjennetegner et arbeidsmiljø der arbeidstagere trives. 


 

– Mange forbinder arbeidsmiljøet mer og mer med velferdsgoder eller tiltak som treffer på individnivå, men forskning viser at det ikke har noen særlig effekt på det arbeidsrelaterte sykefraværet. La ansatte ta større del i arbeidet og gi dem større ansvar for resultatet. Det er mye viktigere enn trivselstiltak som kake på en fredag eller trening i arbeidstiden, mener Molander, sier han.

 

I en tid der digitalisering og internasjonalisering er skriften på veggen, tror Molander det blir viktig å ta vare på de beste sidene ved norsk arbeidsliv.

 

– Hvis vi gjøre noe med selve måten vi arbeider på, og bevarer det som har gjort norsk arbeidsliv verdensledende, er det en vinn vinn-situasjon. Det er bra for samfunnet. Vi får flere i arbeid. Det gir større konkurransedyktighet i et internasjonalt perspektiv, sier han.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger