(KarriereStart.no):

Totalt er det anmeldt trygdesvindel for 233 millioner kroner i 2016. Det er en nedgang siden 2015, men fortsatt er det svindel av dagpenger som utgjør nesten halvparten av beløpet. Dagpenger er en stønad som skal hjelpe folk til å komme i arbeid.

 

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for de som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er alvorlig når noen velger å misbruke ordningene. Alle som mottar stønad fra NAV har plikt til å gi korrekt informasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Flertallet av personene som er anmeldt for trygdesvindel har jobbet uten å informere NAV. A-ordningen, som kom i 2015, krever at arbeidsgivere leverer inntektsopplysninger for sine ansatte hver måned. NAV har tilgang til denne informasjonen og har avdekket rundt 60 prosent av sakene ved å sammenligne disse opplysningene med informasjon brukeren selv har gitt til NAV.

 

LES OGSÅ: Arbeidsledig? Dette har du krav på fra Nav

 

Mange av de største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn. 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 47,8 millioner kroner. Av disse er 20 personer anmeldt for medvirkning. I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen.


 

En av de største sakene dreier seg om svindel av til sammen 1,4 millioner kroner. I dette tilfellet har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.

 

Trygdesvindel straffes strengt. Høyesterett har uttalt at slik svindel over 1G, mer enn 90 000 kroner, normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger