(Karrierestart.no)

 

 – Ledigheten falt i februar for tredje måned på rad. Vi ser også en bedring i vestlandsfylkene som har vært spesielt rammet av nedbemanningen i oljesektoren. Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

I februar var 84 000 personer registrert som helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6 100 sammenlignet med samme tid i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 3,1 prosent, ned fra 3,3 prosent i februar i fjor. 60 prosent av de helt arbeidsledige er mottagere av dagpenger. Arbeidsledigheten økte mest i Sogn og Fjordane, etter noen måneder med oppgang. I sør og nord opplever man også en nedgang i arbeidsledigheten. Aust-Agder, Nordland og Troms er fylkene med størst prosentvis nedgang i ledigheten de siste par månedene. Samtidig opplever hardt rammede Rogaland også en nedgang i ledighetstallene.

 

Ledigheten gikk ned i de fleste yrkesgruppene i februar, og for annen måned på rad falt ledigheten mest innen ingeniør- og ikt-fag. Dette er også yrkesgruppen som de siste årene har hatt størst økning i antall arbeidsledige.


 

Sammenlignet med i fjor var det ved utgangen av februar 8 500 færre helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år, en nedgang på 12 prosent. Samtidig var det flere som hadde vært arbeidssøkere i mer enn ett år. I februar var 23 500 av de helt ledige arbeidssøkerne en del av denne statistikken. Dette er 11 prosent flere enn i samme måned i fjor. Økningen har stort sett funnet sted på Vestlandet og særlig i Rogaland.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger