(KarriereStart.no):

For de fleste av oss er heldigvis ikke jobbsøking noe vi gjør ofte nok til å bli virkelig drevne i faget. Det kan gå flere år mellom hver gang man søker jobb, og dette innebærer at man kanskje ikke er klar over hvordan arbeidsmarkedet og jobbsøkeprosessen har forandret seg siden man sist var arbeidssøkende. Derfor er det viktig å se på hva som er effektivt i dag, ikke hva som fungerte for 10, 15 eller 20 år siden.

 

Bare de siste par årene har måten man søker jobb på vært gjennom fundamentale forandringer. Viktigst er de endringene i rekrutteringsmetoder som har kommet i kjølvannet av sosiale medier som LinkedIn og kraftige søkemotorer som Google, i tillegg til programvarer brukt av små og store bedrifter for lagring og innhenting av CVer fra potensielle arbeidstagere. Det kan være vanskelig å få oversikt over hva som kreves for å fremstå som oppdatert i dagens jobbmarked. Samtidig kan det å fremstå som oppdatert i verste fall forkludre jakten etter drømmejobben. I det følgende gir vi deg fem grunner til at jobbsøkingen ikke fungerer optimalt. 


 

1. Du er en usynlig person

Mange eldre jobbsøkere har ikke den samme synligheten på sosiale medier som yngre mennesker kan vise til. Når en arbeidsgiver søker etter navnet ditt i en søkemotor, finner han kanskje andre folk med ditt navn, men han finner ikke deg. Eldre arbeidssøkere er rett og slett ikke like enkle å oppdrive på internett som sine yngre konkurrenter, og denne usynligheten skader jobbmulighetene dine. 


 

En vanlig innvending er nok at man gjennom å ikke være til stede i sosiale medier også beskytter sitt eget privatliv. På den annen side viser en undersøkelse utført av Microsoft at 79 prosent av arbeidsgiverne i USA googler jobbsøkerne før de vurderer dem til en stilling. Selv om dette var en amerikansk undersøkelse, er det ingen grunn til å tvile på at mange norske arbeidsgivere også gjør det samme.

LES OGSÅ: Dagpenger og sosialhjelp - her er dine rettigheter som arbeidsledig

 

På bakgrunn av dette kan det være en god idè å etablere en profil på et rekrutteringsnettsted som for eksempel LinkedIn.com, hvor man kan legge ut CV, vise til tidligere arbeidserfaring og utvide sitt profesjonelle nettverk.

 

2. Å ignorere hvordan man kan bruke internett til å knytte kontakter

Arbeidsgivere ansetter ofte folk de kjenner fra før, eller folk de har fått anbefalt gjennom sine kontakter. Å ansette noen man har kjennskap til fra før, minsker risikoen for arbeidsgiver, blant annet fordi man har førstehånds erfaring med vedkommendes kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Å ansette noen i en stilling de viser seg å ikke mestre kan medføre store kostnader for arbeidsgiver, derfor er det å ansette gjennom et nettverk en foretrukket løsning for mange. Som arbeidstager kan du målrettet bruke sosiale medier for å holde og gjenoppta kontakten med nye og gamle venner og/eller arbeidskolleger. Sosiale medier som Facebook og Twitter passer utmerket til slike formål.

LES OGSÅ: Svindel av dagpenger og AAP i 2018: 968 personer anmeldt

 

3. En dårlig profil på LinkedIn

LinkedIn gir folk med og uten jobb en fantastisk mulighet til å skape nye nettverk. LinkedIn gir jobbsøkere en mulighet til å vise hva de har oppnådd gjennom yrkeslivet, og hvilke kvalifikasjoner man sitter på. Personer og selskaper som driver med jobbrekruttering er LinkedIn sin viktigste inntektskilde, og disse bruker LinkedIn som et skreddersydd verktøy for å finne personen med akkurat de kvalifikasjonene de ser etter. Derfor er det langt fra umulig at jobbsøkere finner deg, dersom du har en synlig og gjennnomarbeidet profil på nettstedet. I beste fall kan en LinkedIn-profil føre til at man ikke trenger å finne en jobb, men at jobben finner deg.

LES OGSÅ: Regjeringen: Skal bli lettere å jobbe deltid mens man går på dagpenger


 

4. Å ikke bruke internett til å forberede deg til intervjuet

I hine hårde dager (du vet, den mørke tidsalder før internett!) var det ikke like lett å gjøre forundersøkelser av potensielle arbeidsgivere før man kom på intervju. Derfor kunne man gå på jobbintervju uten mer enn en grunnleggende kunnskap om arbeidsgiveren, selv om det kunne innebære en viss risiko. I dag er det å gå inn til et jobbinterjvu uten å ha gjort grundige undersøkelser av arbeidsgiveren ofte en oppskrift på katastrofe. Om ikke annet kan slike undersøkelser være et nyttig sikringsarbeid. Hvem har vel lyst å være nylig ansatt i en bedrift som står i fare for å havne utenfor stupet i overskuelig fremtid? Da ender man fort opp som jobbsøker for andre gang i løpet av kort tid.

LES OGSÅ: Slik blir du en attraktiv jobbsøker

 

Besøk arbeidsgiverens hjemmeside. Hva selger/tilbyr de? Hvem er kunde- eller målgruppen? Hvem konkurrerer de med? Hva kan et søk på Google fortelle om dem? Er du en godt forberedt jobbsøker, vil du i det minste ha tenkt ut noen relevante spørsmål å stille arbeidsgiveren under intervjuet. På denne måten viser du også overfor arbeidsgiver at du har satt deg inn i hva bedriften driver med, og er godt forberedt til intervjjuet.

 

5. Å skrive samme jobbsøknad til alle arbeidsgivere

Det er lenge siden en generell jobbsøknad til alle potensielle arbeidsgivere fungerte. I dagens arbeidsmarked kan en jobbsøknad ment å være relevant for alle arbeidsgivere, fort ende opp som irrelevant for alle sammen. Det kan også gi inntrykk av at det er veldig lenge siden du søkte en jobb og at du ikke er teknologisk oppdatert. Enda verre er det imidlertid kanskje at en jobbsøknad som ikke er tilpasset hver enkelt arbeidsgiver, gjerne mangler viktige stikkord som gjør deg mulig å finne i programvarene arbeidsgivere benytter for å finne arbeidstagere med relevant kunnskap og erfaring.

LES OGSÅ: Trygdesvindel 2016: dagpenger topper statistikken

 

(Kilde: job-hunt.org)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger