(KarriereStart.no):

Ved utgangen av juni 2017 mottok 144 600 personer arbeidsavklaringspenger. Dette tilsvarer 4,3 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år, og utgjør en nedgang på 2 200 personer fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal i år.

– Antallet personer med arbeidsavklaringspenger har gått nedover det siste året, men vi ser betydelige geografiske forskjeller. Sammenlignet med i fjor har det vært en klar nedgang i Vestfold, mens antallet har økt klart i Rogaland. Økningen i Rogaland henger trolig sammen med utviklingen på arbeidsmarkedet de siste årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Mest psykiske lidelser

I 2. kvartal 2017 startet 11 900 personer på arbeidsavklaringspenger, 1 300 færre enn 2. kvartal året før. 61 prosent kom fra sykepenger. Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 3. kvartal 2016 var 47 prosent i jobb og 27 prosent uføretrygdet seks måneder senere.

Ved utgangen av juni 2017 var det 28 900 personer i alderen 18-29 år som hadde arbeidsavklaringspenger. Dette er 100 færre enn på samme tid i fjor og tilsvarer 3,4 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år.Over 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. En tredjedel av de med psykiske lidelser har en depressiv lidelse, mens fibromyalgi og ryggsmerter er de to vanligste diagnosene innen muskel- og skjelettlidelser. Andelen med psykiske lidelser synker med alderen, mens det er omvendt for andelen med muskel- og skjelettlidelser; her øker andelen jo eldre man blir. For gruppen under 30 år er andelen med psykiske lidelser på hele 69 prosent.

LES OGSÅ: Slik blir du en attraktiv jobbsøker

Flere med arbeidsavklaringspenger i Rogaland

Vestfold er fylket med den største nedgangen, både når vi sammenligner med samme tid i fjor og med utgangen av 1. kvartal i år. Nedgangen har vært på henholdsvis 14 og 3 prosent.

 

Det siste året har det blitt 7 prosent flere med arbeidsavklaringspenger i Rogaland. Ser vi kun på utviklingen det siste kvartalet, har Rogaland derimot hatt en svak nedgang i antall som mottar arbeidsavklaringspenger. Til tross for økningen det siste året, har Rogaland lavest andel av befolkningen på arbeidsavklaringspenger sammenlignet med resten av fylkene (3,5 prosent).


 

Aust-Agder har flest mottakere av arbeidsavklaringspenger totalt med 5,7 prosent.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger