(KarriereStart.no):

Det er Arbeidsmiljøloven som regulerer hvilke dager som regnes som helligdager. I påsken er det skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag som regnes som hellig - og dermed er fridager for de fleste.

 

Foruten 1. nyttårsdag er det påsken som gir oss de første helligdagene i 2020. Skjærtorsdag og langfredag faller i år på 9. og 10. april, og første og andre påskedag er 12. og 13. april. Dermed har de fleste av oss fem dager sammenhengende fri å se frem til.

 

Mange har nok klart for seg hva arbeidsavtalen deres sier om arbeid på helligdager. Men i forbindelse med påsken er det ofte noe forvirring rundt reglene for påskeaften og onsdag før skjærtorsdag – som ikke regnes som helligdager.

 

Her er en oversikt over normer og regler rundt fridager og lønn i påsken:

 

LES OGSÅ: Her er de nye endringene i arbeidsmiljøloven

 

Onsdagen før skjærtorsdag

I 2023 faller onsdagen før skjærtorsdag på 5. april. Arbeidsmiljøloven sier at det skal være arbeidsfri fra klokken 18:00 denne dagen, siden det er dagen før en helligdag. Dersom man skal arbeide senere enn dette, skal vilkårene for søndagsarbeid oppfylles.

For at det skal være tillatt med søndagsarbeid må "arbeidets art gjøre det nødvendig". Det vil si at vanlig kontorarbeid ikke vil være tillatt etter klokken 18:00 onsdag før skjærtorsdag.

Det er også mange som har avtaler om kortere arbeidstid denne dagen. Eksempelvis sier hovedtariffavtalen for Staten at arbeidstakere har fri fra klokken 12:00 onsdag før skjærtorsdag “så lenge tjenstlige hensyn tillater det”. Hovedtariffavtalen for Kommunesektorens organisasjon (KS) sier at arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid har fri fra klokken 12.00 denne dagen.

Det gjelder med andre ord å sjekke hvilke avtaler som gjelder ved din arbeidsplass.


 

SE VIDEO: Dette bør du forhandle om i arbeidskontrakten

 

Påskeaften

For påskeaften, som i 2023 er lørdag 8. april, gjelder de samme regler som på julaften og pinseaften. Her sier Arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra klokken 15:00.

Det innebærer at arbeid senere enn dette skal anses som søndagsarbeid. Det vil si at det bare er tillatt å jobbe hvis arbeidets art gjør det nødvendig.


 

LES OGSÅ: Dette har du krav på dersom du blir syk i ferien

 

Rett til lønn på påskens helligdager

Spørsmålet om arbeidstaker har rett til lønn på helligdager er ikke lovregulert. Eneste unntakene for dette er 1. og 17. mai.

Hvis man skal ha rett til lønn for helligdager i påsken, må dette derfor være fastsatt i arbeidsavtalen eller tariffavtalen.

Mange virksomheter velger å følge statens regler for godtgjørelse på helligdager.

Hovedtariffavtalen i Staten sier at skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag regnes som fridager – uten trekk i lønn.

Hvilken lønn arbeidstaker har krav på ved arbeid på helligdager er heller ikke regulert i Arbeidsmiljøloven. Dette må derfor være regulert i tariffavtale eller arbeidsavtale.

Hovedtariffavtalen i Staten sier at pålagt arbeid på helligdager skal godtgjøres med 100 % i tillegg til ordinær lønn. Det kan også avtales at helligdagsarbeid kan tas ut i avspasering, som skal utgjøre det dobbelte av antall timer man arbeidet på helligdagen.

Arbeid etter klokken 12.00 på onsdag før skjærtorsdag og pinse-, jule- og nyttårsaften godtgjøres også med 100 % av vanlig lønn i Statens hovedtariffavtale.

 

(Kilder: Infotjenester.no, Sticos.no, Arbeidstilsynet.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger