(KarriereStart.no):

28 prosent av den norske befolkningen bruker privatbil i jobbsammenheng, og over halvparten av disse (54%) lar være å melde inn alle kjøregodtgjørelsene de har krav på. Om lag 27 prosent av jobbreiser innrapporteres ikke i det hele tatt. Dette kommer frem av en undersøkelse som Norstat har gjennomført for Autogear.

 

Hvert år mottar vi rundt 6,5 milliarder kroner i skattefri kjøregodtgjørelse. Av dette går 5,6 milliarder til vanlige lønnsmottagere, i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Undersøkelsen viser at det er særlig kortere småturer vi glemmer å føre opp – eller rett og slett lar være å føre opp. Dersom vi hadde benyttet oss av alle skattefordelene ville tallet vært hele 8,5 milliarder kroner. Nordmenn går altså glipp av to milliarder kroner i kjøregodtgjørelse hvert år.

 

Kjøregodtgjørelse skal dekke bilens verditap, slitasje, forsikring, drivstoff og andre kostnader knyttet til bruk av bilen i jobbsammenheng. Bruk enten reiseregning eller kjørebok for å rapportere inn kjøregodtgjørelse.

 

LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017

Statens satser for kjøregodtgjørelse i 2017:

Inntil 10 000 km 4,10* kr/km
Over 10 000 km 3,50  kr/km
El-Bil inntill 10.000 km 4,20* kr/km
El-Bil over 10.000 km 4,20* kr/km
Tillegg Arbeidssted Tromsø 0,10  kr/km
Tillegg Ekstra passasjer 1,00  kr/km
Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00  kr/km
Tillegg Tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00  kr/km
Andre kjøretøy
Motorsykkel over 125 ccm 2,95  kr/km
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00  kr/km
Snøscooter og ATV 7,50  kr/km
Båt med motor 7,50  kr/km
Sykkel/Andre fremkomstmidler 2,00  kr/km
* Skattefri sats er 3,5 (inntill 10.000km) og 3,45 (over 10.000km)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger