Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) tok onsdag til orde for en lønnsvekst under anslått kostnadsvekst for handelspartnerne på 2,5 prosent. Kristin Skogen Lund sier dette er nødvendig av hensyn til norske bedrifters økonomiske tålegrense.

 

- Vi må ha en lønnsvekst som bedriftene kan tåle uten at det går på bekostning av de jobbene som finnes og evnen til å skape nye arbeidsplasser, sier NHO-sjefen. Skogen Lund peker på at kristen i oljebransen ikke er over, og at det fremdeles er tunge tider i leverandørbransjen.

 

- Vi har hatt en god lønnsvekst i Norge de siste ti årene, blant annet med høye oljepriser. Nå er situasjonen en annen, vi står fortsatt i en krevende økonomisk situasjon og det er dessverre ikke lenger mulig å ha en særnorsk lønnsvekst. Derfor har vi måttet moderere lønnsveksten. Partene har gjennom de siste årene tatt ansvar og bidratt til mindre kostnadsvekst, fortsetter Skogen Lund.

 

Videre mener NHO at Norge må svekke lønnsgapet mot våre konkurrenter, og at en styrket krone påvirker konkurranseevnen vår. I tillegg holdes arbeidsmarkedet oppe av offentlig og skjermet sektor, mens det konkurranseutsatte arbeidsmarkedet som frontfaget er tuftet på sliter.


 

- Vi er avhengige av å selge det vi produserer. Blir produktene for dyre får vi ikke solgt dem. Så enkelt og så vanskelig er det. Det er dette som gjør at vi har bedrifter og arbeidsplasser i Norge, avslutter Kristin Skogen Lund.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger