(KarriereStart.no):

Norge har et progressivt skattesystem, noe som innebærer at jo mer du tjener, desto høyere blir skattesatsen. Arbeidsgiver kan trekke skatt av lønnen din på to måter:

  • Tabelltrekk, som trekker mer og mer skatt i takt med hvor mye du tjener
  • Prosenttrekk, som er én fast prosent – uavhengig av endringer i inntekten

Her får du en innføring i forskjellene på de to alternativene, samt hvordan du kan gjøre nødvendige endringer.

 

LES OGSÅ: Slik forhandler du høyere lønn

 

Slik fungerer tabelltrekk

Formålet med tabelltrekk er å sørge for at du betaler nok skatt gjennom hele året, slik at du unngår å få baksmell på skatten. Trekket tar hensyn til det progressive skattesystemet ved å variere satsen automatisk etter hvor mye man mottar i lønn. Dersom du tjener mer på slutten av året enn i begynnelsen, vil tabellen altså justere trekket for å unngå restskatt.

 

Systemet består av ulike tabellnumre. Hvilken tabell man plasseres i avhenger av hvor mye tillegg og fradrag man forventer i løpet av det aktuelle inntektsåret. Hvis man for eksempel har liten inntekt, og betaler renter på et boliglån, vil dette gi fradrag som fører til lavere skatt. Dermed plasseres man i en tabell med lavere skattesats enn andre med høyere inntekt og mindre fradrag.


 

Det er kun hovedarbeidsgiveren din som skal benytte tabellkort – altså der du mottar hoveddelen av inntekten din. Ved eventuelle andre inntekter hos sekundære arbeidsgivere skal det alltid benyttes fast prosenttrekk. Det er for å unngå at renteutgifter og fradrag beregnes to (eller flere) ganger, noe som ville resultert i feil skattetrekk med påfølgende restskatt.

 

Tabelltrekket justeres altså automatisk ut fra endringer i lønn. Det er imidlertid viktig å merke seg at alle andre opplysninger er basert på ett- til to år gammel informasjon. Mye kan ha endret seg i løpet av denne perioden, så det er viktig å sjekke at dette fortsatt stemmer. Det kan for eksempel dreie seg om justering av lånerenter, arv/formue, utdanning, aksjegevinster, jobbytte, familiesituasjon og endring av bosted. Endringer i disse faktorene vil gi utslag på skattetrekket, og bør derfor korrigeres. Når du da mottar et nytt skattekort, vil arbeidsgiveren din også få automatisk tilgang til dette.


 

LES OGSÅ: Alt om rettigheter og lønn ved overtidsarbeid

 

Slik fungerer prosenttrekk

Prosenttrekk tar utgangspunkt i det høyeste alternativet av disse to:

  • Lønnen som ble rapportert i oktober forrige kalenderår
  • Opplysningene som er gjeldende i perioden januar til oktober

Dette resulterer i en fast prosent som trekkes av hver lønnsutbetaling. Eventuelle fradrag og forhold som gjelder formue korrigeres etter Finansdepartementet prognoser. Siden skattekortene utskrives i perioden oktober-november, er det prognosene på dette tidspunktet som legges til grunn for beregningen. Dersom det har skjedd endringer i tiden etter dette, kan det medføre at skattetrekket blir feil.

 

LES OGSÅ: Sjekk gjennomsnittslønna for over 300 yrker

 

Slik endrer du skattekortet

Hvis du på grunn av nye opplysninger vil senke skatteprosenten din, kan du enkelt endre skattekortet ved å logge deg inn på Skattetaten.no. Etter å ha gjort endringene vil du få tilsendt en ny skattetrekksmelding elektronisk på Altinn innen fem virkedager. arbeidsgiver vil få automatisk tilgang til den nye skattetrekksmeldingen, så du trenger ikke å levere den selv. 

 

Før du bestiller eller endrer skattekortet bør du finne fram dette:

  • Lønnslipp fra arbeidsgiveren din. Hvis det første gang du bestiller skattekort, må du oppgi hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året.
  • Dokumentasjon fra NAV eller fra andre som betaler ut pensjon.
  • Dokumenter fra banken som viser gjelden din, gjeldsrenter og eventuell formue.

Dersom du ønsker å øke skatteprosenten, er det ikke nødvendig å endre skattekortet. Da holder det nemlig å gi beskjed til lønningsansvarlig hos din arbeidsgiver om å forhøye trekkprosenten.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger