(KarriereStart.no):

Nå som mange av oss har sine siste arbeidsdager før ferien, er det også mange som drar hjem fra jobb med en liten påskjønnelse fra arbeidsgiver under armen. Mens noen kanskje har opparbeidet seg en solid bonus i løpet av året, vil andre kanskje få en flaske vin, et gavekort eller en annen symbolsk gave.

 

Men det mange kanskje ikke er klar over, er at alle fordeler i form av gaver eller naturalytelser i arbeidsforhold i utgangspunktet skal regnes som skattepliktig inntekt. Men det finnes heldigvis noen unntak.

 

LES OGSÅ: 15 skattefrie frynsegoder

 

Den magiske grensen

Verdien på gaven eller naturalytelsen skal fastsettes ut fra mottakeren ville ha betalt for den aktuelle varen eller tjenesten. Da regner man vel å merke hva verdien er på det tidspunktet hvor gaven gis. Dersom verdien på gaven er 2.000 kroner eller mindre, er man fritatt for skatteplikt. Dersom verdien overstiger dette, skal den overskytende verdien beskattes på lik linje med lønn. Det er også verdt å merke seg at denne verdigrensen gjelder per ansatt for hele inntektsåret. Det er også en forutsetning at gaven gis som en en generell ordning til alle ansatte i bedriften, og at gaven ikke er i form av et pengebeløp. Gavekort som ikke kan veksles inn i penger er derimot helt innenfor.


 

Unntaket for den årlige 2.000-kronersgrensen er såkalte «oppmerksomhetsgaver». Det kan for eksempel dreie seg om blomster, rimelige vinflasker og konfekt. Arbeidsgiver får likevel skattefradrag for denne type gaver. Før 2018 fikk ikke arbeidsgiver skattefradrag for denne typen gaver. Samtidig ble også beløpsgrensen hevet fra 1.000 til 2.000 kroner per ansatt.


 

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått at beløpsgrensen for «årlige gaver» økes til 5.000 kroner. Det er også foreslått å fjerne kravet om at gaver må gis som en generell ordning i bedriften. Dersom disse forslagene blir vedtatt, vil de først tre i kraft fra 1. januar 2021.

 

LES OGSÅ: Nå skjerpes skattekravene på rabatter og goder fra arbeidsgiver

 

Fritak for gaver ved visse anledninger

Det er ikke bare gaver som kan være fritatt for skatteplikt. Arbeidsgiver kan også gi skattefrie gaver ved spesielle anledninger, så lenge gaven er en generell ordning i virksomheten, og at gaven ikke dreier seg om et pengebeløp.

 

Her er anledningene hvor gaver ikke er skattepliktige:

  • Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år: 8.000 kroner, inkl. mva.
  • Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25: 4.000 kroner, inkl. mva.
  • Arbeidstaker gifter seg: 4.000 kroner, inkl. mva.
  • Arbeidstaker fyller 50 år (og deretter hvert tiende år): 4.000 kroner, inkl. mva.
  • Arbeidstaker slutter etter minimum ti år i bedriften: 4.000 kroner, inkl. mva.
  • Arbeidstaker går av med pensjon: 4.000 kroner, inkl. mva.
  • Andre gaver (julekurv mv.) i løpet av året: 2.000 kroner, inkl. mva.
  • Oppmerksomhetsgaver som vin, blomster eller konfekt: Verdi som anses som bagatellmessig.

 

LES OGSÅ: Slik forhandler du høyere lønn

 

Gaver fra en tredjepart

Fra og med inntektsåret 2019 ble de skattefrie beløpsgrensene også gjeldende for gaver fra tredjeparter. Det vil si kunder, oppdragsgivere og andre forretningsforbindelser. Her kan jubileums- eller oppmerksomhetsgaver ha en verdi på inntil 4.000 kroner, og andre gaver på inntil 2.000 kroner per år.

 

Som ved de andre fritakene kan heller ikke disse gavene bestå av et pengebeløp. Men her er det ikke et krav at gaven gis som en generell ordning til alle ansatte i virksomheten. Man må imidlertid være oppmerksom på at beløpsgrensene gjelder for alle gaver, altså både fra arbeidsgiver, konsernselskaper og tredjeparter samlet. Det betyr at arbeidsgiver må holde oversikt over alle gaver de ansatte mottar fra tredjeparter.

 

(Kilder: Skatteetaten.no, Sticos.no, Infotjenester.no)

 

 Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger