(KarriereStart.no):

Den daglige lederen av et teleselskap fattet mistanke om at en av montørene deres, som for det meste var på oppdrag ute i felten, brukte mye av arbeidstiden på andre sysler enn det han var ansatt til å gjøre. Derfor valgte han å ansette den pensjonerte politioverbetjenten Finn Abrahamsen, som blant annet er kjent fra Åsted Norge på Tv2, til å etterforske saken.

 

Over en periode på ti dager overvåket og dokumenterte Abrahamsen hva montøren foretok seg i og rundt arbeidsbilen sin. Rapporten førte til at montøren ble avskjediget, skriver Rett24.

 

Montøren var derimot ikke enig i avgjørelsen, og tok derfor ut stevning i mai 2018 for å få kjent avskjedigelsen ugyldig. Sammen med prosessfullmektig Christian Engelstad hevder han at bevisene var fremskaffet på en utilbørlig og ulovlig måte, og at de derfor måtte avskjæres etter tvisteloven § 22-7. Foruten å bestride bevisførsel av rapporten, fotografiene og loggføringen, mente de også at privatetterforskeren og hans kompanjonger heller ikke kunne brukes som vitner i saken. Både Oslo Tingrett og Borgarting lagmannsrett gir medhold til den tidligere montøren, og kjenner overvåkingen av arbeidstakeren både lovstridig og utilbørlig.


 

SE VIDEO: Dette er dine rettigheter ved oppsigelse og nedbemanning

 

Teleselskapet og deres prosessfullmektige mener de hadde saklig grunn til å iverksette kontrolltiltak overfor montøren, da de ikke kunne overlate etterforskningen til politiet, fordi det ikke dreide seg om straffbare forhold. Arbeidsgiveren mener derfor at de ikke hadde andre muligheter enn å leie en privatetterforsker for å komme til bunns i saken.

 

Konklusjonen ble at bevisene fra etterforskningen må vike for de tungtveiende personvern- og rettssikkerhetshensyn som montøren har krav på, ifølge Rett24. Lagmannsretten viser til at ved å tillate å føre de ulovlig og utilbørlig ervervede bevisene, ville sendt «uheldige signaler til partene i arbeidslivet om at arbeidsgiver kan være tjent med å gjennomføre kontrolltiltak på ulovlig og/eller utilbørlig måte.»

 

LES OGSÅ: Dette bør du gjøre hvis du blir urettmessig avkjediget

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger