Å arbeide som konsulent gir gjerne en mer variert arbeidsdag og stor fleksibilitet. Du får som regel jobbe med spennende bedrifter og organisasjoner, og med hyggelige kolleger som er eksperter på sitt fagfelt.

- Nå er et godt tidspunkt å bli konsulent! Vi opplever en kraftig etterspørsel etter konsulenttjenester, blant annet fordi det er så store krav til omstilling og økt digitalisering i mange bransjer samtidig. Derfor søker vi etter flere kolleger, sier Jan-Petter Abelsen, partner i Karabin.

Selv i «Korona-året» 2020 vokste Karabin gruppen med 30 prosent og passerte hundre millioner kroner i omsetning. 

- En hovedårsak til veksten er at kundene våre ser tydelige effekter av prosjektene våre. Vi dokumenterer gevinstene fra prosjekter vi bidrar i. De seneste årene har disse vært på mer enn en milliard kroner i året. Dette er motiverende for kundene, og det er motiverende for oss som får se så tydelig at arbeidsinnsatsen vår er verdifull, sier Abelsen.

Attraktiv karrierevei

Konsulenter gir bedrifter og offentlige organisasjoner ny kunnskap eller større kapasitet. Typisk hentes konsulenter inn når nye prosjekter skal gjennomføres. Dette gjør at konsulenter får delta i spennende oppdrag som er faglig utfordrende.

- Jeg opplever det som gjennomgående at kollegaene mine synes arbeidshverdagen er spennende og at de får brukt sine evner, kunnskaper og kreativitet. Arbeidet er også variert, da du blir kjent med flere ulike organisasjoner og opparbeider deg et større kontaktnett, forteller Abelsen.

Som konsulent må du være oppdatert. Livslang læring er nødvendig.

- Å være konsulent innebærer at du lærer mye. Du lærer av dyktige kolleger, du lærer hos oppdragsgivere og du får en målrettet opplæring i Karabins velprøvde metodikk for gevinstrealisering. Hver eneste uke har vi kompetanseoverføring internt, og vi har mange som tar eksterne sertifiseringer i ulike metodeverktøy.

Konkurransedyktig

Jan-Petter Abelsen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, hvor han også er fast gjesteforeleser gjennom flere år. Han har lang erfaring som rådgiver, blant annet i gigantene PwC og EY Advisory. Han har vært i ledergruppen i Karabin i flere år. I tillegg har han flere styreverv i private virksomheter med behov for endring og omstilling.

- Vi ønsker å tiltrekke oss de beste konsulentene i landet. Derfor har vi gjort det slik at veien til å bli Partner er forutsigbar og definert Vi er en fleksibel og proff organisasjon med stor etterspørsel og gode produkter, og spesielt de siste par årene har flere tungvektere fra andre konsulentselskaper meldt overgang  til Karabin, sier Abelsen.

- Har du vært direktør, rådmann eller spesialist er du også attraktiv som konsulent. Vi gir opplæring og legger til rette. Det samme gjelder relativt nyutdannede som får både opplæring og arbeidsoppgaver sammen med erfarne mentorer.

Passer du som konsulent?

Konsulentyrket passer ikke for absolutt alle. Det er gjerne tydelige tidsfrister, innimellom lange arbeidsdager og kunder som krever kvalitet i alle leveranser. Noen opplever dette som stressende, andre synes det er mest spennende og interessant.

Et annet moment ved å være konsulent er salg, da også konsulenttjenester må markedsføres overfor potensielle kunder. 
- Mange synes dessuten at dette er ekstra motiverende - å skaffe oppdrag og levere kvalitet til kundene er noe som gir i hvert fall meg energi! sier Jan-Petter Abelsen.

For Karabin og Karabins kunder er det viktigste at oppdragene skaper verdier. Derfor utføres arbeidet i team som settes sammen slik at kunden får utfyllende kompetanse. I tillegg har Karabin rutiner for kunderekruttering som sammen med godt omdømme har gitt en tosifret vekst i mange år.

- Vi legger til rette for at flinke folk skal få en god arbeidshverdag, spennende arbeidsoppgaver, sosiale arrangement og mulighet til gode inntekter, avslutter Abelsen. 

Slik gjør du

Om du vurderer å bli konsulent hos oss, send en generell søknad eller ta kontakt med Karabin i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger. Så tar vi en prat om de mulighetene Karabin kan gi deg og de spennende oppdragene du kan bli med på.