(KarriereStart.no):

2,5 kvintillioner. Eller 2500 millioner milliarder. Det er så mange bytes med data vi mennesker lager hver eneste dag, ifølge beregninger gjort av IBM. Dette skaper hodebry i både store og små virksomheter over hele verden. Hvordan skal all denne informasjonen oppbevares, analyseres, deles og brukes på best mulig måte?

– Kanskje så mye som 90 prosent av den totale digitale informasjonsmengden i verden har blitt skapt bare i løpet av de siste to årene. Mengden informasjon akselererer hele tiden, og stiller helt andre krav til datahåndtering. De som klarer å surfe på denne gigantiske informasjonsbølgen får potensielt store forretningsmessige fordeler, sier Frode Carlsen, løsningsarkitekt i Steria.

Motstykket til synsing

Bare tre prosent av større norske virksomheter bruker Big Data-løsninger i dag, viser en undersøkelse byrået Rock IT har gjennomført for Steria. Imidlertid svarer 45 prosent at det er ganske eller svært sannsynlig at de vil satse på Big Data i løpet av to-tre år. Bare 11 prosent stiller seg avvisende til tematikken.

Et viktig mål med Big Data er å kunne ta best mulig avgjørelser basert på den informasjonen virksomheten sitter på. Motstykket er litt banalt sagt å drive med ukvalifisert synsing. Utfordringen er at informasjonen vokser nærmest ukontrollert, og at den ligger lagret på svært mange forskjellige steder, i ulike formater og med ulike eiere.


– Spedbarnsnivå

Steria har nylig fullført en omfattende analyse om bruk og holdning til Big Data i 20 europeiske land. Her kommer det fram at de fleste har en lang vei å gå. Bare sju prosent av de 650 selskapene som deltok svarer at de betrakter Big Data-utfordringen som relevant i deres hverdag. Hos flertallet ligger teknologimodenheten på spedbarnsnivå, konkluderer rapporten.

– Big Data kommer til å bli stadig viktigere for å oppnå innovasjon og vekst i fremtiden. Tilgangen på informasjon er ikke lenger det samme konkurransefortrinnet det en gang var, nå handler det om å utnytte informasjonen best mulig. Når bevisstheten rundt utfordringen er såpass lav i et Europa som preges av lav økonomisk vekst og lite nyskaping, er det grunn til bekymring, sier Carlsen.


Big Data deler Skandinavia

I Skandinavia er det til dels uenighet i om Big Data er riktig strategi fremover. Mens 48 prosent av danske bedrifter planlegger å ta i bruk slike løsninger i nær fremtiden, ligger oppslutningen i Sverige på 31 prosent, ifølge undersøkelsen til Steria og Rock IT. 12 prosent av danske og fem prosent av svenske virksomheter benytter i dag Big Data-løsninger.


(Kilde: Pressenytt)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger