(KarrieStart.no):

Mange innvandrere kommer til Norge med både arbeidserfaring og mastergrader. I mange tilfeller ender de opp med irrelevante jobber i forhold til sin utdanning, eller dårligere lønn enn nordmenn med samme grader. I tillegg til dette finnes det flere som skjuler gradene sine på CV-en for ikke å bli betegnet som overkvalifiserte, skriver Aftenposten.

En stor spørreundersøkelse Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 2011 og 2012, bekrefter at innvandrere med høyere utdanning fra utlandet ligger langt bak nordmenn på lønnsstigen.

Innen industrien ligger innvandrere rundt to tredjedeler lavere enn norske ansatte med samme utdanningsbakgrunn. Tallene viser med dette 240 000 kroner i mindre årslønn. Det samme skal også være gjeldende innen bygg- og varehandel.

Forsker Ådne Cappelen i SSB leder Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU). Han mener årsaken er den høye innvandringsstrømmen de siste ti årene. Dette gjør at mange av innvandrerne er atskillig yngre enn gjennomsnittet i de ulike næringene, og har dermed mindre erfaring. Dette kan totalt sett være en grunn til at de får lavere lønn. Han påpeker også at mange innvandrere kan ha utdanning som ikke er godkjent i Norge.


Vijay Prabhugaonkar fra India kommenterer til Aftenposten at det ikke uvanlig at han fjerner en master eller to fra CV-en sin for å ikke virke overkvalifisert. Han kom til Norge med to mastergrader fra Indias beste universitet, men fikk ofte beskjed om at han var overkvalifisert. Prabhugaonkar tok dermed enda en master ved BI. Dette for å vise at han også behersket å utdanne seg i Norge. Han endte likevel opp med en jobb som ikke var relevant til sin utdanning.

Ifølge Loveleen Brenna, leder for organisasjonen Seema som jobber for økt mangfold i arbeidslivet, er ikke Prabhugaonkars historie uvanlig. At man er overkvalifisert er en av de vanligste grunnene arbeidsgiver gir når de velger å ikke ansette. En annen begrunnelse er ofte at de ikke er gode nok språklig sett, påpeker hun.

LES OGSÅ: Operasjonssykepleier – Yrket på to minutter – Hva gjør en operasjonssykepleier?


Arnfinn Midtbøen, som jobber på Institutt for samfunnsforskning, peker på forskning som viser at søkere med utenlandske navn har mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju.

- Dersom det stemmer at man som innvandrer stemples som «overkvalifisert» når man har veldig høy utdannelse, er det alvorlig, sier han til Aftenposten.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger