(KarriereBarometeret):

Karrierebarometeret er en årlig omdømmeundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no. Over 8.000 studenter har deltatt i årets undersøkelse, hvor vi for første gang også har samlet inn data på over 100 traineeprogrammer.

 

- Traineeprogrammene er svært populære blant studentene, og har naturligvis høyt fokus også hos de respektive virksomhetene. Traineeprogrammer er også en viktig del av KarriereStart.no, og derfor var det både spennende og nyttig å hente inn informasjon om hvilke programmer som er mest attraktive, sier Kari Deraas, prosjektleder for trainee i KarriereStart.no.

 

Bank- og oljekonsernene på topp

Kari Deraas, prosjektleder for trainee i KarriereStart.no.
(Foto: Ruben Kvamme)

Årets resultater fra KarriereBarometeret viser at den usikre situasjonen i olje- og gassindustrien gjorde utslag på hvilke arbeidsgivere studentene oppfatter som mest attraktive. Dette gjaldt spesielt for ingeniørstudentene, men delvis også for økonomistudentene. Denne tendensen har derimot ikke vist seg like gjeldende i rangeringen av traineeprogrammene.

 

- De store kanonene gjør det veldig bra på traineeundersøkelsen. Det var vel også som ventet. Det er samtidig interessant å se at traineeprogrammene innen oljebransjen er meget attraktive, samtidig som vi ser at den generelle attraktiviteten til de samme selskapene har gått ned på hovedlisten til Karrierebarometeret, sier Deraas.


 

Hun peker også på at mange av programmene skårer lavt på kjennskap blant studentene.

 

- Traineeprogrammene er ofte å regne som flaggskip mot denne målgruppen, og derfor var det nokså oppsiktsvekkende å se hvor lav kjennskap svært mange av disse programmene har - i relevante målgrupper.

LES OGSÅ: Mest attraktive traineeprogrammer for ingeniørstudenter 2015

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Årets vinnere

I Karrierebarometeret 2015 har DNBs konserntrainee-program blitt kåret til det mest attraktive traineeprogrammet for økonomistudenter. Traineeansvarlig i DNB, Kristine Storaas, er veldig fornøyd med årets topplassering.

 

- Dette setter vi stor pris på og gjør oss stolte! Det gir programmet anerkjennelse, og det motiverer oss til å fortsette det gode arbeidet med å tiltrekke oss de beste nyutdannede.


 

DNBs ambisjon med programmet er at det skal tiltrekke og utvikle fremtidens ledere i virksomheten. Storaas mener dette er noe av årsaken til at traineeprogrammet har blitt så populært. 

Traineeansvarlig i DNB, Kristine Storaas. (Foto: Bo H. Slettjord)

 

- Traineer i DNB er vel ansett internt og får raskt utfordrende og spennende oppgaver. Det er nok viktig for mange. Traineene får samtidig tett personlig oppfølging og egen mentor. Like viktig er det nok at nåværende og tidligere traineer anbefaler programmet. Veldig mange av de som søker jobb hos oss er blitt tipset av ansatte i DNB.

 

For å tiltrekke seg de beste kandidatene har DNB det siste året involvert markedsavdelingen og sosiale medier i større grad. Målet er å la studentene bli bedre kjent med DNB, samt informere om bredden av hva man kan jobbe med i bedriften og de mange mulighetene konsernet har å by på.

 

- Gjennom økt og utstrakt bruk av sosiale medier har vi klart å kommunisere til de riktige målgruppene. Vi har også byttet ut flere av de tradisjonelle bedriftspresentasjonene med historiefortelling på studentkvelder, som vi i februar og mars gjennomførte i Oslo, Bergen og Trondheim. Dette var en kjempemønstring som ingen andre selskaper har gjort før oss. Over 2000 studenter besøkte oss disse kveldene, forklarer Storaas.

LES OGSÅ: Karrierebarometeret 2019 – Mest attraktive arbeidsgivere innen helsefag

 

- Du må skille deg ut fra mengden

- Som konserntrainee i DNB får du en pangstart på karrieren med egen mentor og personlig oppfølging. I løpet av to år får du jobbe innenfor fem ulike forretningsområder og de tre siste månedene på et av utenlandskontorene. Dette gir deg god innsikt og forretningsforståelse og et verdifullt nettverk, sier Storaas.

 

For å sikre seg en traineestilling i DNB er det imidlertid ikke nok å vise til gode resultater fra studiene.

 

- Du skiller deg ikke ut på gode karakterer alene. Gode resultater er viktig, men det er like viktig å overbevise oss om at du kan gjøre en forskjell, forklarer Storaas.


 

- Du må skille deg ut fra mengden og overbevise oss om at du har motivasjon og potensial til å gjøre DNB til en bedre bank. Særlig ønsker vi personer som vil kunders og kollegers beste, de som er nysgjerrige og løsningsorienterte og vil levere over forventning.

LES OGSÅ: Mest populære arbeidsgivere innen bank, finans og forsikring - karrierebarometeret 2019

 

En unik start i arbeidslivet

Anne-Mari Bratholt er en av dem som klarte å sikre seg en konserntrainee-stilling i DNB. I likhet med flertallet av studentene i Karrierebarometeret, syntes også hun at DNBs traineeprogram virket mest attraktivt.

Konserntrainee Anne-Mari Bratholt på vei til DNBs kontorer i 
New York. (Foto: Privat)

 

- Grunnen til at jeg valgte DNB var fordi det rett og slett virket som et veldig bra program, med masse oppfølging, fokus på personlig utvikling og uendelig med muligheter både under og etter programmet. Programmet er en tydelig satsning, med støtte fra øverste hold. Det at vi får jobbe i utlandet var selvfølgelig en bonus, sier Bratholt.

 

Etter to år som trainee har hun jobbet seks vidt forskjellige steder og har blitt kjent med mennesker over hele konsernet. Hun er nå inne i sin tredje uke ved DNBs kontor i New York, hvor hun jobber med shipping, offshore og logistikk.

 

- I ♥ NYC! Jeg jobber i det teamet som møter kundene, det være seg CEOer, CFOer eller andre beslutningstakere. Det er utrolig spennende å jobbe tett på så store, internasjonale kunder, i den verdensmetropolen som New York er. Needless to say, jeg har det som plommen i egget!

 

I løpet av traineeperioden har Bratholt lært mye om DNB og hvordan forskjellige deler av konsernet spiller sammen. Men lærdommen hun har dratt mest nytte av er å sette seg raskt inn i nye situasjoner og alltid være nysgjerrig.

 

- Som trainee kan du snu det at du mangler erfaring til noe positivt, nemlig at du ser ting med friske øyne. Du kan være en endringsagent, stille spørsmål og utfordre det etablerte. Det er noe av det det settes mest pris på under oppholdene våre.

 

- Jeg har fått en helt unik start i arbeidslivet, som åpner mange dører og gir meg en edge senere i karrieren, sier konserntraineen.

LES OGSÅ: Mest attraktive traineeprogrammer blant økonomistudenter – Karrierebarometeret 2019

 

Topp 20 - Mest attraktive traineeprogrammer for økonomistudenter:

 

 

For mer informasjon om rankingen av traineeprogrammene i Karrierebarometeret, ta kontakt med Kari Deraas, prosjektleder for trainee i KarriereStart.no.
 
Telefon: +47 452 05 743

 

Klikk her for å se flere resultater fra Karrierebarometeret 2015