(Karrierebarometeret):

Karrierebarometeret er en årlig omdømmeundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no.

 

Flere enn 8000 studenter har svart på årets undersøkelse. De har vurdert en rekke ulike virksomheters omdømme som arbeidsgiver, noe som gir oss innsikt både i hvor studentene helst ønsker å jobbe, og hva som påvirker karrierevalgene de tar.

 

For første gang har Karrierebarometeret også kartlagt hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive blant helsestudentene. Dette innebærer blant annet de som studerer sykepleie, farmasi, medisin, odontologi, helseadministrasjon, barnevern, ergoterapi, fysioterapi, veterinær og vernepleie.

 

Oslo universitetssykehus på topp

I Karrierebarometeret 2015 er det Oslo universitetssykehus (OUS) som topper listen over hvor helsestudentene ønsker å jobbe. HR-direktør Rolv Økland er svært fornøyd med topplasseringen.

 

- Det er særdeles gledelig at Oslo universitetssykehus er ranket som den mest attraktive arbeidsgiveren blant helsefagstudentene. Det er vi selvfølgelig veldig stolte over, sier han til KarriereStart.no.

 

Oslo universitetssykehus er én organisatorisk paraply som samler Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. De fungerer som lokalsykehus for Oslos befolkning og som regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst. I tillegg til at de er et akutt- og beredskapssykehus og har flere landsdekkende funksjoner.

 

Økland mener de mange avdelingene og karrieremulighetene de kan tilby er en del av årsaken til hvorfor de er en attraktiv arbeidsplass for studenter. Men like viktig er fokuset på et godt arbeidsmiljø.

 

- Sykehuset vektlegger å skape trygghet for nyansatte, og har etter- og videreutdanningsprogrammer som er attraktive for de som jobber her. Det har vært fokus på å utvikle godt arbeidsmiljø for så vel ansatte som studenter, som er en viktig faktor ved valg av arbeidsplass, sier Økland. 


Får kjennskap gjennom praksis

Som universitetssykehus er OUS tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og høgskolesektoren. Som landets største bidragsyter til utdanning av helsepersonell, får mange av helsestudentene god kjennskap til dem allerede i studietiden.

 

- Vi håper at vi klarer å tilby godt læringsmiljø til studenter som har kliniske praksisstudier i sykehuset og at vi på den måten profilerer oss som fremtidig arbeidsgiver. Vi er selvfølgelig også interessert i å profilere oss overfor kandidater som studerer i andre deler av landet, sier Økland, og viser til en film på deres nettsider som beskriver noe av aktiviteten på sykehuset.

 

Foruten gode karakterer er det også andre kvalifikasjoner som bør være på plass for å sikre seg en stilling hos OUS.

 

- Lederne vurderer også kandidatene ut fra tidligere arbeidserfaring og personlig egnethet. Sykehuset ønsker ansatte som er ansvarsbevisste, selvstendige, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt har fokus på kvalitet og fleksibilitet, sier HR-direktøren.

  

Topp 20 - Mest attraktive arbeidsgivere for helsestudenter:

 

Plassering Arbeidsgiver
1. Oslo Universitetssykehus
2. Helsedirektoratet
3. St.Olavs hospital
4. Akershus universitetssykehus
5. Folkehelseinstituttet
6. Leger uten grenser
7. Helse- og omsorgsdepartementet
8. Sunnaas sykehus
9. Volvat
10. Haukeland universitetssykehus  
11. Norges Røde kors  
12. Norsk luftambulanse  
13. Luftambulansetjenesten  
14. Universitetssykehuset Nord-Norge  
15. Kriminalomsorgen  
16. Aleris  
17. Stavanger universitetssykehus  
18. Sykehuset Østfold
19. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
20. Olympiatoppen

 

Klikk her for å se flere resultater fra Karrierebarometeret 2015