Barometeret gir:

 

• Rangeringsliste: hvem er de mest attraktive?

Første gang i 2012, og hvert år fremover til og med 2020, har vi gjennomført vi en kartlegging av en rekke ulike organisasjoners attraktivitet, og hvor stor andel av studentene som kjenner selskapet. Skåren på attraktivitet og kjennskap er gode styringsmål for de som jobber med profilering og er grunnlaget for rangeringslistene vi lager innenfor ulike studentgrupper.• Driveranalyse: hva bør jeg gjøre for å bli mer attraktiv?

Effektivt profileringsarbeid handler om å levere et spisset budskap som treffer målgruppen. Rapporten med driveranalysen gir deg informasjonen du trenger for å utforme det mest effektive budskapet, og til å identifisere områdene i organisasjonen dere vil være best tjent med å utvikle.

 

 

KarriereBarometeret er unikt på følgende områder:

 

• Tilfredsstiller metodiske krav til forskning

Resultatene fra KarriereBarometeret baserer seg på et tilfeldig utvalg studenter innenfor målgruppen din. Dette gjelder både for rangeringslisten og for rapporten der studenter vurderer din organisasjon.

KarriereBarometeret er i stand til å dokumentere at målene vi bruker tilfredsstiller metodiske krav til validitet (måler det det er ment å måle) og reliabilitet (måler stabilt).

Forutsetningen for et godt beslutningsgrunnlag er at du kan stole på dataene.• Et skikkelig beslutningsgrunnlag

Vi analyserer hvilke trekk ved organisasjonen som har positiv og negativ innvirkning på attraktivitet. Når du kjenner sammenhengene er det enklere å identifisere hva du bør kommunisere og hvilke tiltak som bør iverksettes. 


Rapportene er konsise, innsiktsfulle, på norsk og skreddersydde for hver bedrift.

LES OGSÅ: Mest attraktive arbeidsgivere i energibransjen

 

 

Teknisk manual

Ønsker du å lære mer om hvordan vi har utviklet KarriereBarometeret, og innsikt i den metodiske dokumentasjonen som ligger bak spørreskjemaet, vennligst klikk på lenken under for å laste ned den tekniske manualen.

 

Last ned teknisk manual her (pdf)


 

 

Individuelle resultater for din bedrift

Ønsker du informasjon om undersøkelsen, eller å invitere oss til et møte, kontakt
Arve Kvalsvik (tlf. 478 59 114) eller Bjarne Vasset (tlf. 909 32 807)

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger