(KarriereStart.no)

Karrierebarometeret 2016 kom det frem at norske teknologistudenter anser DNV GLs to traineeprogram som de mest attraktive traineeprogrammene i landet. Dette gjelder henholdsvis "National Technical Trainee Programme", hvor traineene jobber for DNV GL Maritime Norway, og "Global Technical Trainee Programme", hvor traineene jobber ved ett eller flere av DNV GLs kontorer over hele verden.

 

Klikk her for å se listen over de mest attraktive traineeprogrammene blant teknologistudenter

Håkon Svebak er employer branding manager i DNV GL. Han gleder seg over at de topper listen og sier at teknologistudentene som har svart, er en prioritert målgruppe for selskapet.

 

Hva betyr en slik kåring for dere?

– Først og fremst er dette et signal om at teknologistudentene mener vi har et attraktivt traineeprogram. I det store bildet er dette noe som støtter opp under DNV GL som en attraktiv arbeidsgiver, og det er naturligvis viktig for oss. Samtidig er det et poeng at det finnes flere og attraktive veier inn i DNV GL, og traineeprogrammet er én av disse, sier han. 

Håkon Svebak i DNV GL forteller at det å legge opp traineeprogram tar tid og er ressurskrevende.

FOTO: DNV GL

 

Virksomheten legger ned mye arbeid i begge programmene. Han understreker at de spesielt bruker mye tid på å koordinere rotasjoner mellom ulike verdensdeler og forretningsområder.Er det verdt innsatsen og ressursene dere legger ned?

– I DNV GL er vi opptatt av å jobbe langsiktig med profileringen av oss selv som arbeidsgiver. Traineeprogrammene våre er viktige bidrag for å lykkes med dette, fordi de bidrar til å tilføre oss verdifull kompetanse som vi trenger nå og i fremtiden, sier han og opplyser at alle som starter som traineer blir fast ansatt i selskapet på lik linje med de andre ansatte.


Hva er deres erfaring med kvaliteten på traineene de siste årene?

– Vi opplever at traineene og de som søker er svært kompetente og motiverte. De som kommer gjennom nåløyet og blir ansatt som traineer hos oss, setter seg hurtig inn i nye problemstillinger og tilegner seg kunnskap raskt. Dette er særlig viktig, nettopp fordi vårt traineeprogram består av flere rotasjoner i ulike deler av bedriften og ofte i land og kulturer som er veldig forskjellige fra Norge, sier Svebak.

 

LES OGSÅ: Topp 20 mest attraktive traineeprogrammer blant teknologistudenter

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge