(Karrierebarometeret):

Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no. Her kartlegges hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og egen jobbfremtid.

 

Dette er tredje gangen Karrierebarometeret har kartlagt hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive blant helsestudentene. De har vurdert en rekke ulike virksomheters omdømme som arbeidsgiver, noe som gir oss innsikt både i hvor studentene helst ønsker å jobbe, og hva som påvirker karrierevalgene deres.

 

Helsestudentene omfatter blant annet de som studerer sykepleie, farmasi, medisin, odontologi, helseadministrasjon, barnevern, ergoterapi, fysioterapi, veterinær og vernepleie.

 

Vinner for tredje år på rad

For tredje året på rad er det Oslo universitetssykehus (OUS) som topper listen over hvor helsestudentene ønsker å jobbe.

 

Oslo universitetssykehus er én organisatorisk paraply som samler Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. De fungerer som lokalsykehus for Oslos befolkning og som regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst. I tillegg fungerer de som et nasjonalt akutt- og beredskapssykehus, og har flere landsdekkende funksjoner.

 

Topp 20 – Mest attraktive arbeidsgivere blant helsestudenter:

Plassering 2017 Arbeidsgiver Plassering 2016
1 Oslo Universitetssykehus 1
2 Leger Uten Grenser 3
3 Akershus universitetssykehus 2
4 Helsedirektoratet 4
5 Folkehelseinstituttet 6
6 Helse- og omsorgsdepartementet 5
7 Sunnaas sykehus 11
8 WHO 14
9 Helsedepartementet 8
10 Røde Kors 12
11 Redd Barna 13
12 Aleris 10
13 Volvat 9
14 Sykehuset Vestfold 30
15 St.Olavs hospital 7
16 Universitetssykehuset Nord-Norge 21
17 Drammen sykehus 22
18 Norsk Luftambulanse 15
19 Sørlandet sykehus 28
20 Statens Legemiddelverk 23

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger