(Karrierebarometeret):

I samarbeid med Evidente har KarriereStart.no kartlagt hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive blant samfunnsvitenskap- og humaniorastudentene.

 

Det er de statlige departementene, samt humanitære og ideelle organisasjoner som dominerer listene over de mest attraktive arbeidsgiverne for studenter innen samfunnsvitenskap og humaniora. 

 

Helt i topp ligger Kunnskapsdepartementet, som også sikret topplasseringen i fjorårets ranking. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har klartet én plassering fra i fjor, og sikrer seg dermed andreplassen. På tredjeplass kommer den internasjonale organisasjonen De Forente Nasjoner (FN).

 

Om Karrierebarometeret:
  • Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no.
  • Karrierebarometeret kartlegger hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og traineeprogrammer.
  • Årets undersøkelse hadde 4.000 respondenter, fordelt på fagretningene merkantil, teknologi, IT, jus, helse og samfunnsvitenskap og humaniora.
  • Dette er syvende gangen undersøkelsen gjennomføres. Svarene ble hentet inn i perioden februar til april 2019.

 

Topp 50 arbeidsgivere blant HF- og SV-studentene

Plassering 2019 Arbeidsgivere Endring fra 2018
1 Kunnskapsdepartementet 0
2 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet +1
3 De Forente Nasjoner (FN) +1
4 UNICEF -4
5 Kulturdepartementet +6
6 Arbeids- og likestillingsdepartementet +3
7 NRK +6
8 Oslo kommune +9
9 Redd Barna +1
10 Flyktninghjelpen -2
11 Plan Norge -6
12 Norsk Folkehjelp -6
13 Kulturrådet +3
14 Miljødirektoratet 0
15 Høgskolen i Oslo og Akershus 0
16 Norad 0
17 Amnesty International +2
18 NTNU Ny
19 Innovasjon Norge -8
20 Kriminalomsorgen +2
21 Leger Uten Grenser +8
22 PST -4
23 Politiet 0
24 Miljøverndepartementet -5
25 Kripos +2
26 Schibsted 0
27 Den Europeiske Union (EU) -11
28 TV2 +9
29 Framtiden i våre hender +4
30 NAV +8
31 Aftenposten +5
32 Interpol -4
33 Arbeidstilsynet -3
34 SINTEF -9
35 SSB -1
36 Justis- og beredskapsdepartementet -1
37 Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) -6
38 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet +4
39 Forsvarsdepartementet -7
40 Forsvaret +1
41 Morgenbladet +5
42 Amedia +1
43 Bergen kommune -3
44 NHO -5
45 Nærings- og Handelsdepartementet -21
46 Bellona -2
47 Høgskolen i Bergen -2
48 Dagens Næringsliv 0
49 Dagbladet 0
50 Patentstyret +1

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger 

 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger