(Karrierebarometeret):

I samarbeid med Evidente har KarriereStart.no kartlagt hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive blant studenter innen helsefagene. Det innebærer blant annet de som studerer sykepleie, farmasi, medisin, odontologi, helseadministrasjon, barnevern, ergoterapi, fysioterapi, veterinær og vernepleie.

 

Alle de seks øverste plasseringene holder seg helt uendret fra fjorårets ranking. Helt i topp kommer Helse- og omsorgsdepartementet, som har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Oslo universitetssykehus kommer på en andreplass. De utgjør én organisatorisk paraply som samler Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus.

 

Les om arbeidsgivere og jobbmuligheter innen helse- og omsorgssektoren

 

Om Karrierebarometeret:
  • Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no.
  • Karrierebarometeret kartlegger hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og traineeprogrammer.
  • Årets undersøkelse hadde 4.000 respondenter, fordelt på fagretningene merkantil, teknologi, IT, jus, helse og samfunnsvitenskap og humaniora.
  • Dette er syvende gangen undersøkelsen gjennomføres. Svarene ble hentet inn i perioden februar til april 2019.

 

Topp 50 arbeidsgivere blant helsestudentene

Plassering 2019 Arbeidsgivere Endring fra 2018
1 Helse- og omsorgsdepartementet 0
2 Oslo Universitetssykehus 0
3 Folkehelseinstituttet 0
4 Helsedepartementet 0
5 Helsedirektoratet 0
6 Leger Uten Grenser 0
7 Røde Kors +1
8 Akershus universitetssykehus +1
9 WHO -2
10 Norsk Luftambulanse 0
11 Medisinsk forskningsinstitutt +2
12 St.Olavs hospital 0
13 Aleris -2
14 Kriminalomsorgen 0
15 De Forente Nasjoner (FN) +2
16 Sunnaas sykehus -1
17 Redd Barna +6
18 Drammen sykehus +6
19 Oslo Kommune -3
20 Sykehuset Vestfold 0
21 NTNU Ny
22 Statens Legemiddelverk +6
23 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet +2
24 Haukeland universitetssykehus -6
25 GE (Healthcare) -4
26 Forsvaret -4
27 Bærum sykehus -1
28 Kunnskapsdepartementet +3
29 Arbeids- og sosialdepartementet +7
30 Stavanger universitetssykehus -11
31 Olympiatoppen +4
32 Barne- og likestillingsdirektoratet -5
33 SINTEF +4
34 Bayer +13
35 Universitetssykehuset Nord-Norge -3
36 Mattilsynet -3
37 Sørlandet sykehus -3
38 Sykehuset Østfold 0
39 Norges idrettshøgskole 0
40 AstraZeneca +6
41 Pfizer -12
42 Apotek 1 +8
43 Norsk Medisinaldepot +1
44 Ditt apotek +4
45 Norsk Idrettsforbund -4
46 Sykehusapotekene -4
47 Medi3 +8
48 Vitusapotek +4
49 Trondheim kommune +4
50 Universitetet i Bergen -1

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger