(Karrierebarometeret):

I Karrierebarometeret 2019 har vi bedt studentene om å rangere privat sektor, offentlig sektor og kommunal sektor etter hvor de ville foretrekke å jobbe.

 

Naturlig nok skiller resultatene seg her på tvers av fagretninger. Studenter innen helse, jus, samfunnsvitenskap og humaniora er alle mest orienterte mot offentlig sektor, med privat sektor på andreplass.

 

Samtidig har studenter innen teknologi, merkantile fag og IT en sterk preferanse for å jobbe i privat sektor. For eksempel rangerer hele 71 prosent av teknologistudentene offentlig sektor som sitt førstevalg. Bare 20 prosent foretrekker offentlig sektor, og kun 9 prosent kommunal sektor.

 

Vi ser også en trend i at jo høyere karakterer, jo sterkere er preferansen for privat sektor. Klarest er dette blant de merkantile studentene. Innen denne gruppen ser vi at 74 prosent av de med de beste karakterene fortrekker å jobbe i privat sektor, mens bare 18 prosent foretrekker offentlig sektor. Blant studentene med de dårligste karakterene ser bildet helt annerledes ut. Der er det omtrent like mange som vil jobbe i offentlig sektor som i privat sektor.


 

Det kan altså se ut som at de private stikker av med de dyktigste studentene, særlig innen merkantile fag.

 

LES OGSÅ: De mest populære arbeidsgiverne blant økonomistudenter

 

Kjønnene trekkes mot ulike sektorer

Om Karrierebarometeret:
  • Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no.
  • Karrierebarometeret kartlegger hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og traineeprogrammer.
  • Årets undersøkelse hadde 4.000 respondenter, fordelt på fagretningene merkantil, teknologi, IT, jus, helse og samfunnsvitenskap og humaniora.
  • Svarene ble hentet inn i perioden februar til april 2019.
  • Dette er syvende gangen undersøkelsen gjennomføres. 

Menn og kvinner har ulike preferanser for hvilke sektorer de helst vil jobbe i, selv når vi kontrollerer for utdanning og karakternivå.

 

Menn og kvinner er omtrent like interesserte i å jobbe i offentlig sektor. Menn er imidlertid signifikant mer interesserte i å jobbe i privat sektor enn kvinner. Mens kvinner er signifikant mer interesserte i å jobbe i kommunal sektor enn menn.

 

LES OGSÅ: Dette er ingeniørstudentenes drømmearbeidsgiverne

 

Krevende for kommunal sektor å tiltrekke kompetanse

Kommunal sektor er generelt sett lite attraktiv for studenter innen merkantile fag, teknologi og IT. Færre enn 1 av 10 innenfor disse gruppene foretrekker å jobbe innen kommunal sektor.


 

I en FAFO-rapport fra 2016* pekes det på utfordringer fra kommuner med å rekruttere ingeniører. Med det som utgangspunkt er disse tallene urovekkende, og tyder på at de som jobber i kommunene må være enda dyktigere enn sine kollegaer i privat- og offentlig sektor på omdømmebygging og rekruttering, dersom de skal lykkes med å fylle kompetansehullene.

 

LES OGSÅ: Disse arbeidsgiverne er mest ettertraktet blant HF- og SV-studenter

 

Topp seks arbeidsgivere i offentlig sektor – økonomistudenter 

Plassering 2019 Arbeidsgiver
1 Innovasjon Norge
2 Utenriksdepartementet
3 Norges Bank
4 Økokrim
5 Finansdepartementet
6 Finanstilsynet

 

Topp seks arbeidsgivere i offentlig sektor – HF- og SV-studenter

Plassering 2019 Arbeidsgiver
1 Kunnskapsdepartementet
2 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
3 Kulturdepartementet
4 Arbeids- og likestillingsdepartementet
5 Oslo kommune
6 Kulturrådet

 

Klikk her for å se flere resultater fra Karrierebarometeret 2019

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger