(Karrierebarometeret):

I samarbeid med Evidente har KarriereStart.no kartlagt hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive blant studenter innen helsefagene. Det innebærer blant annet de som studerer sykepleie, farmasi, medisin, odontologi, helseadministrasjon, barnevern, ergoterapi, fysioterapi, veterinær og vernepleie.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) har klatret to plasseringer fra fjorårets ranking, og topper for første gang listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studenter innen helsefagene. FHI er et statlig forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har som samfunnsoppdrag å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. De har sine arbeidsplasser i både Oslo og Bergen.

 

Helse- og omsorgsdepartementet, som toppet fjoråtrets ranking, havner i år på andreplass. Videre følger Oslo Universitetssykehus, som også har gått tilbake én plassering fra 2019.

 

Les om arbeidsgivere og jobbmuligheter innen helse- og omsorgssektoren

 

Om Karrierebarometeret:
  • Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no.
  • Karrierebarometeret kartlegger hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og traineeprogrammer.
  • Årets undersøkelse hadde 4.600 respondenter, fordelt på fagretningene merkantil, teknologi, IT, jus, helse og samfunnsvitenskap og humaniora.
  • Dette er syvende gangen undersøkelsen gjennomføres. Svarene ble hentet inn i perioden februar til april 2020.

 

Topp 50 arbeidsgivere for helsestudentene

Plassering 2020 Arbeidsgivere Endring fra 2019
1 Folkehelseinstituttet 2
2 Helse- og omsorgsdepartementet -1
3 Oslo Universitetssykehus -1
4 Helsedepartementet 0
5 Helsedirektoratet 0
6 WHO 3
7 Røde Kors 0
8 Leger Uten Grenser -2
9 Norsk Luftambulanse 1
10 Aleris 3
11 Kriminalomsorgen 3
12 Medisinsk forskningsinstitutt -1
13 Volvat 0
14 Universitetet i Oslo 0
15 Akershus universitetssykehus -7
16 De Forente Nasjoner (FN) -1
17 St.Olavs hospital -5
18 Sunnaas sykehus -2
19 GE (Healthcare) 6
20 Oslo Kommune -1
21 Redd Barna -4
22 Forsvaret 4
23 Sykehuset Østfold -3
24 Kunnskapsdepartementet 4
25 Statens Legemiddelverk -3
26 NTNU -5
27 Haukeland universitetssykehus -3
28 SINTEF 5
29 Stavanger universitetssykehus 1
30 Arbeids- og sosialdepartementet -1
31 Drammen sykehus -13
32 Bærum sykehus -5
33 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet -10
34 Pfizer 7
35 Barne- og likestillingsdirektoratet -3
36 Olympiatoppen -5
37 Universitetet i Bergen 12
38 Universitetssykehuset Nord-Norge -3
39 Novartis 13
40 Sørlandet sykehus -3
41 GlaxoSmithKlein 14
42 Norsk Medisinaldepot 1
43 Norsk Idrettsforbund 1
44 Sykehusapotekene 1
45 Mattilsynet -9
46 Medi3 0
47 AstraZeneca -7
48 Bayer -14
49 Norges idrettshøgskole -10
50 Utlendingsdirektoratet -9

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger