(Karrierebarometeret):

Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no. Her kartlegges hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og egen jobbfremtid. 

 

Kunnskapsdepartementet topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant samfunnsvitenskap- og humaniorastudenter for andre år på rad. De har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning i Norge.

 

Videre følger De Forente Nasjoner (FN) og UNICEF på andre- og tredjeplassen. De har begge klatret én plassering fra i fjor.

 

Om Karrierebarometeret:
  • Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no.
  • Karrierebarometeret kartlegger hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og traineeprogrammer.
  • Årets undersøkelse hadde 4.600 respondenter, fordelt på fagretningene merkantil, teknologi, IT, jus, helse og samfunnsvitenskap og humaniora.
  • Dette er syvende gangen undersøkelsen gjennomføres. Svarene ble hentet inn i perioden februar til april 2020.

 

Topp 50 arbeidsgivere blant HF- og SV-studentene

Plassering 2020 Arbeidsgivere Endring fra 2019
1 Kunnskapsdepartementet 0
2 De Forente Nasjoner (FN) 1
3 UNICEF 1
4 NRK 3
5 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet -3
6 Kulturdepartementet -1
7 Utenriksdepartementet 0
8 Universitetet i Oslo 0
9 Arbeids- og likestillingsdepartementet -3
10 Norad 6
11 Miljødirektoratet 3
12 Flykningshjelpen -2
13 Høgskolen i Oslo og Akershus 2
14 Kulturrådet -1
15 Innovasjon Norge 4
16 Norsk Folkehjelp -4
17 NTNU 1
18 Plan Norge -7
19 Oslo kommune -11
20 Amnesty International -3
21 Redd Barna -12
22 PST 0
23 Nærings- og Handelsdepartementet 22
24 Miljøverndepartementet 0
25 Leger Uten Grenser -4
26 Politiet -3
27 SINTEF 7
28 Interpol 4
29 Kriminalomsorgen -9
30 TV2 -2
31 Schibsted -5
32 SSB 3
33 Kripos -8
34 Aftenposten -3
35 Arbeidstilsynet -2
36
Utlendingsdirektoratet
0
37 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1
38 Den Europeiske Union (EU) -11
39 Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) -2
40 Framtiden i våre hender -11
41 Forsvarsdepartementet -2
42 NAV -12
43 Universitetet i Bergen 0
44 Justis- og beredskapsdepartementet -8
45 Forsvaret -5
46 Amedia -4
47 NHO -3
48 Morgenbladet -7
49 Universitetet i Tromsø 0
50 Bellona -4

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger