(KarriereBarometeret):

7000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2013, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.


De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".
 
Her ser du vinnerne i energibransjen:

Plass Selskap Skåre (1-100) Endring fra 2012 Kjennskap
1 Statkraft 46,6 11 % 92 %
2 BKK 37,3 49 % 42 %
3 Agder Energi 36,7 68 % 71 %
4 Lyse 32,3 25 % 50 %
5 Hafslund 25,3 3 % 85 %

Se flere resultater fra undersøkelsen her!


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger