(KarriereBarometeret):

7000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2013, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.


De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".
 
Her ser du vinnerne i statlig og kommunal sektor:

Plass Selskap Skåre (1-100) Endring fra 2012 Kjennskap
1 Innovasjon Norge 57,1 12 % 94 %
2 Nærings- og handelsdepartementet 53,4 21 % 97 %
3 KLP 53,0 81 % 77 %
4 Olje- og energidepartementet 50,2 3 % 97 %
5 Finansdepartementet 49,7 -15 % 69 %

Se flere resultater fra undersøkelsen her!


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger