(KarriereBarometeret):

Nesten 9 000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2014, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.

 

De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".


Her er arbeidsplassene innen offentlig sektor som er mest attraktive for økonomistudentene:

 

Rangering

Arbeidsgiver

Skåre (1-100)

Endring fra 2013

Kjennskap

1.

Innovasjon Norge

62.7

10%

93%

2.

Norges Bank

59.8

0%

97%

3.

Utenriksdepartementet

56.3

16%

96%

4.

Nærings- og handelsdepartementet

55.1

3%

90%

5.

Økokrim

50.6

5%

95%

 

Se flere resultater fra undersøkelsen her!