(KarriereBarometeret):

Nesten 9 000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2014, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.


De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".


Her er revisjonsbransjens mest attraktive arbeidsgivere for økonomistudentene:

 

Ranking Arbeidsgiver Skåre (1-100) Endring fra 2013 Kjennskap
1. Deloitte 62,2 -6 % 73 %
2. EY 61,5 -8 % 86 %
3. PwC 60,4 2 % 75 %
4. KPMG 56,8 -5 % 73 %
5. BDO 47,5 3 % 58 %

 

Se flere resultater fra undersøkelsen her