(KarriereBarometeret):

Nesten 9 000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2014, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.


De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".


Her er oljebransjens mest attraktive arbeidsgivere for ingeniørstudentene:

 

Ranking

Arbeidsgiver

Skåre (1-100)

Endring fra 2013

Kjennskap

1.

Statoil

63,6

-18 %

98 %

2.

ConocoPhilips

56,4

5 %

62 %

3.

GE Oil & Gas

51,4

6 %

76 %

4.

Det Norske Oljeselskap

50,6

-4 %

89 %

5.

Halliburton

49,8

2 %

57 %

 

Se flere resultater fra undersøkelsen her