(KarriereBarometeret):

Nesten 9 000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2014, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.


De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".


Her er energiselskapene som er de mest attraktive arbeidsgiverne for ingeniørstudenter:

 

Ranking Arbeidsgiver Kjennskap Skåre (1-100) Endring fra 2013
1. Statkraft 92 % 50,4 8 %
2. Statnett 89 % 44,5 6 %
3. BKK 52 % 40 7 %
4. Lyse 54 % 38,2 18 %
5. Agder Energi 63 % 38,2 4 %

 

Se flere resultater fra undersøkelsen