(KarriereBarometeret):

Nesten 9 000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2014, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.


De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".


Her er arbeidsgiverne innen bygg- og anleggsbransjen som er mest attraktive for ingeniørstudenter:

 

Ranking Arbeidsgiver Skåre (1-100) Endring fra 2014 Kjennskap
1. Norconsult 58,2 -1 % 73 %
2. Multiconsult 56,7 -4 % 71 %
3. Rambøll 54,7 19 % 65 %
4. COWI 50,4 13 % 60 %
5. SWECO 49,3 12 % 69 %

 

Se flere resultater fra undersøkelsen