(KarriereStart.no):

I løpet av de siste årene har det vært stort fokus på å øke andelen kvinner innen IT og IKT. Kvinneandelen har økt de siste årene, og ved utgangen av 2016 var andelen oppe i 24 prosent. Likevel utgjør kvinnene bare 16 prosent av topplederne i den norske IKT-næringen. Av de som hadde informasjonsteknologi og informatikk som førstevalg gjennom Samordna opptak i 2016, utgjorde kvinner kun 19,8 prosent.

 

– Vi ønsker å oppmuntre flere til å velge teknologi. Hvis næringen skal tiltrekke seg de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

 

For å få bedre kjønnsbalanse i IT-næringen, lanserte Oda-Nettverk og Abelia programmet STAR i november 2016. Som en del av dette har de nå kåret Norges 50 fremste IT-kvinner.

 

Leder av Oda-Nettverk, Kristine H. Næss, har sittet i juryen som har kåret de fremste IT-kvinnene. Hun mener IT-næringen har en stor utfordring.

 

– I IT-næringen utgjør kvinner bare 24 prosent av de ansatte og 16 prosent av topplederne, samtidig som behovet for IT-kompetanse øker. Med de store endringene i samfunn og næringsliv som følger med digitaliseringen, blir det ekstra viktig å få med de beste hodene fra hele befolkningen. Det er mange dyktige og ambisiøse IT-kvinner der ute, men vi får ofte spørsmål om hvor de kvinnelige teknologene er. De mange nominasjonene og ikke minst listen med topp 50 skal bidra til å synliggjøre at de finnes, sier Næss.


 

LES OGSÅ: – Kvinner faller av i teknologiracet

 

Trenger rollemodeller

Håkon Haugli, juryleder og administrerende direktør i Abelia, mener god kjønnsbalanse har effekt på bunnlinjen.

 

– Når bedrifter er opptatt av mangfold er det fordi de ser at det er lønnsomt, bidrar til god bedriftskultur og gjør bedriften attraktiv i arbeidsmarkedet, sier han.

 

– Løsninger på noen av vår tids største utfordringer ligger i utvikling og anvendelse av ny teknologi, for eksempel innen helse, klima og næringsutvikling. Når kvinner ikke velger teknologi, er det ikke først og fremst et tap for dem, men for bedriftene og samfunnet. Økt rekruttering forutsetter rollemodeller, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Det er lettere å rekruttere de mest nytenkende og kompetente – enten det er kvinner eller menn – til bedrifter som fremstår som attraktive steder å jobbe, sier Haugli.


 

SE VIDEO: Kvinner i mannsdominerte yrker

 

Norges 50 fremste kvinner innen IT

I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon.

 

Kåringen av Norges 50 fremste kvinner i IT er delt inn i tre kategorier:

 

Ledere: 10 kandidater med direkte budsjett- og/eller personalansvar.

Gründere: 10 kandidater som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift.

Fagpersoner: 30 kandidater som er prosjektledere, fageksperter, rådgivere eller andre som innfrir de ovennevnte kravene.

 

Personene er ordnet alfabetisk i hver kategori.

 

GRÜNDERE:

Anita Schjøll Brede, IrisAI

Karen Dolva, No Isolation

Agnes Dyvik, VIO

Siri Engesæth, Factlines

Nuria Espallargas, Seram Coatings

Jeanette Dyhre Kvisvik, Villoid

Runa Sandvik, Tor Project

Christine Spiten, BluEye

Beate Størkson, Visceario

Ingrid Oline Skeide Ødegaard, Appear.in

 

LEDERE:

Laxmi Akkaraju, Evry

Birgit Bjørnsen, Telenor

Marit Collin, Kantega

Liv Fiksdahl, DNB

Kjersti Jamne, Telia Norge

Lena Lundgreen, Microsoft

Anine Ragnif, Capgemini

Anne Berit Rørlien, Viken Fiber

Trine Strømsnes, Cisco

Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace

 

FAGPERSONER:

Stine Raste Amundsen, TV2

Merete Asak, Cisco

Marit Berre, Google

Jannicke Birkevold, DNB

Liza Collin, Visma Education

Marthe Dyrud, Atea

Janicke Holst Eckbo, Amnet

Kristine Evensen, Accenture

Anne Gretland, Compello

Henriette Høyer, Bouvet

Ida Jaklin Johansen, Kongsberg Spacetec

Elisabeth Brevik Karlsen, eSmart Systems


Jeanine Lilleng, Telenor Digital

Yvonne Meier, IBM

Jannicke Mikkelsen, VR-filmregissør

Marie Moe, SINTEF

Stine B. Neteland, EVRY

Anna Olsson, Microsoft

Vibeke Reigstad, Skandiabanken

Tine Reuterdahl, Telia

Hanne Rønneberg, SINTEF Byggforsk

Gøril Rønning, Capgemini

Lillian Røstad, Sopra Steria

Cathrine Holter Saxebøl, Gjensidige

Stine Skinnes, Geodata

Hege Stokke, IBM

Bente Sollid Storehaug, ESV Digital

Hildegunn Vada, UNINETT

Nina Volstad, DesignIt

Anne Worsøe, Bakken & Bæck

 

Juryens formål har også vært å få frem ukjente kandidater. Derfor ble det før nominasjonene laget en liste over allerede godt etablerte ledere, som juryen kun omtaler. Dette er Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Anette Mellbye (Schibsted), Anne Marit Panengstuen (Siemens), Anne Sofie Risåsen (IBM), Berit Kjøll (Huawei), Berit Svendsen (Telenor), Grethe Viksaas (Basefarm), Hege Skryseth (Kongsberg Digital), Hilde Tonne (Digital Norway), Kimberly Lein-Mathisen (Microsoft), Tonje Sandberg (Accenture) og Toril Nag (Lyse).


– Dette er imponerende ledere og rollemodeller som inspirerer både kvinner og menn som vurderer å velge teknologi, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

 

JURYEN HAR BESTÅTT AV:

Administrerende direktør Håkon Haugli (leder)

Leder i Oda-Nettverk og direktør for kundeopplevelser i Microsoft, Kristine Hofer Næss

Administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge


Administrerende direktør Jan Moberg i Teknisk Ukeblad Media

Forsker Anne Grethe Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger