(KarriereStart.no):

Navn: Elisabeth Skoglund Johnsen

Stillingstittel: Fagkoordinator

Byrå: Stepp Inn

 

Rekrutterings-prosessen

Hvilke bransjer og yrker rekrutterer du til?

Stepp Inn rekrutterer til de fleste bransjer, og har heller lagt vekt på å rekruttere for bedrifter i Follo og omegn, fremfor å spesialisere oss mot visse sektorer. Vi skal være en HR-partner for næringslivet lokalt, og vår suksess ligger i kompetanse og kjennskap til arbeidsmarkedet her i regionen. Det siste året har hovedvekten av våre rekrutteringer vært innenfor bygg og anlegg, transport, logistikk og produksjon, renhold og administrasjon.

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt? 

Vi starter alltid med et besøk hos kunden vår ved oppstart av ny rekrutteringsprosess. Der utfører vi en jobbanalyse som munner ut i en kravspesifikasjon for hva vi ser etter hos den nye stillingsinnehaveren. På bakgrunn av kravspesifikasjonen former vi en stillingsutlysning og velger hvilke metoder vi skal benytte for kartlegging og utvelgelse av kandidater. I prosessen med å kartlegge kandidater benytter vi ofte metoder som intervju, tester, caseoppgaver og referansesjekk.

 

Hvorfor mener du jobbsøkere bør ta kontakt med en hodejeger? Hva kan du bidra med karrieremessig for riktig kandidat?

Jeg mener at man gjør klokt i å kontakte ulike rekrutteringsbyråer når man ønsker å bytte jobb. Erfaringsmessig ser vi at det er mange stillinger som ikke lyses ut. Våre samarbeidspartnere kan ha raske behov, eller vi har flere kandidater i vårt nettverk som egner seg til stillingen slik at det hoppes over leddet med utlysning. Da gjør man lurt i å ha relasjoner i rekrutteringsbransjen. I Stepp Inn er vi opptatt av kortreist personell, og det å styrke veksten til de lokale bedriftene i Follo med rett kompetanse inn i organisasjonen. Med god kjennskap til arbeidsmarkedet i vår region kan vi bidra til å beholde arbeidskraften lokalt. Vi bistår kandidater med grundig kartlegging av egen kompetanse og ressurser. Gjennom strukturerte intervjuer, tester og øvelser blir våre kandidater godt kjent med egne styrker. Dette gjør at mange kommer tilbake til oss og sier at de ble mer bevisst sin kompetanse og hvilke karrieregrep de kan gjøre for å best utnytte sitt potensial.

 

LES OGSÅ: Disse ferdighetene hører ikke hjemme på CV-en

 

CV og Søknad

Hva er den ideelle lengden på CV og søknad?

Jeg mener at en CV burde være på én eller to sider. Det er viktig at CV-en er oversiktlig og at jeg raskt kan lese at man er kvalifisert til stillingen. Innholdet i CV og søknad må være relatert og skreddersydd til stillingen man søker. Alt som er med i begge dokumentene skal være relevant for den nye jobben man ønsker seg. Søknaden foretrekker jeg på maks én side.

 

Hva er ditt syn på bruk av bilde i CV-en?

I vår bransje er det delte meninger om dette. Jeg har ingen sterke preferanser rundt dette, men velger man å ha med bilde på CV-en, så mener jeg at det må være et profesjonelt og nøytralt bilde.

 

Hva tenker du hvis kandidaten har såkalte «hull» i CV-en? Bør dette begrunnes?

Jeg tenker at det alltid er lurt å begrunne hvorfor man har opphold i tid på CV-en sin. Jeg syntes det er viktig at mottakeren av CV-en ikke sitter igjen med masse spørsmål etter å ha lest igjennom. Refleksjon rundt egen situasjon og begrunnelse på hvorfor det er et opphold kan komme i søknaden for eksempel. Ett «hull» i CV-en trenger ikke å ha noe å si for en god jobbprestasjon i neste stilling man søker.

 

LES OGSÅ: Jobbsøknaden – første date med arbeidsgiver

 

Hvor mye vektlegger du karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Jeg er ikke opptatt av karakterer fra utdanning, så fremt dette ikke er viktig for stillingen som skal besettes eller vår oppdragsgiver har sagt dette skal vektlegges. Jeg er mye mer opptatt av erfaringer og tidligere løste arbeidssituasjoner, og at referansepersoner kan bekrefte eller avkrefte det som har fremkommet i intervju, tester eller caseoppgaver.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Jeg syntes altfor ofte at jobbsøkere gaper over for mye i CV-en sin, og at den ikke tilpasses hver enkelt stilling man søker. Et godt tips er å trekke frem det som er relevant for stillingen du søker hver gang du søker en ny stilling. I søknadsteksten er det generelt for mye oppsummering av informasjonen gitt i CV-en. Bruk muligheten du får gjennom søknaden til å fortelle hvorfor stillingen motiverer deg, hva du kan og hva du kan bidra med inn i det nye selskapet. Konkretisér gjerne innsalget av deg selv og din kompetanse med tidligere oppnådde resultater. Finn relevante områder som etterspørres i utlysningsteksten og relatér dette til egne ferdigheter.

 

LES OGSÅ: 80 spørsmål du kan få i jobbintervjuet

 

Jobbintervjuet

Er det noen vanlige feil som går igjen hos kandidatene i jobbintervjuet?

Jeg opplever ofte kandidater som kommer uforberedt til intervju, de har i liten grad satt seg inn i jobben de søker på. I tillegg syntes jeg kandidatene kan utnytte intervjusituasjonen til å bedre få frem motivasjon for den jobben de søker på.

 

Hva er det som kjennetegner kandidatene som gir et godt inntrykk i jobbintervjuet?

De kandidatene som møter forberedt og viser at de har tenkt rundt stillingen de søker, gir ofte et godt inntrykk. Videre er det viktig for meg å se at kandidatene er målbevisste og motiverte for stillingen de søker. Jeg benytter stort sett atferdsbaserte intervjuspørsmål. Det vil si at jeg ønsker kandidatene til å komme med konkrete eksempler på hvordan de har løst situasjoner tidligere, hvordan utfallet ble og hvordan de ville løst situasjonen igjen om de kom i samme situasjon på nytt for eksempel. De kandidatene som klarer å konkretisere og reflektere rundt tidligere jobbrelaterte hendelser gjør ofte gode intervjuer. Det å gi tydelige og gjennomtenkte svar styrker også inntrykket av kandidaten.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger