(KarriereStart.no):

Navn: Wiggo Yttergård

Stilling: Consultancy Advisor / rekrutterer
Bedrift: AGR Consultancy Services AS
Rekrutterer hovedsakelig til følgende yrker: Rekruttering innen olje og gass-sektoren, spesialisert innen boring og brønn.

Hvilke kvalifikasjoner ser dere etter under kandidatscreening?

Boring og brønn er et spisset fagfelt innen olje og gass-sektoren, mesteparten av rekrutteringen skjer via nettverk. Når forespørselen fra kunden kommer rekker vi sjelden å lyse ut stillingen for så å screene kandidater. I denne bransjen må vi ligge et skritt foran og forutse behovene. Vi er derfor i kontinuerlig prosess med nye potensielle kandidater.

Hva skal til for å bli innkalt til et intervju?

Vi har interne systemer for prosessene som kjøres, vi kaller dette consultancy delivery process som regulerer intervju, referansesjekk og prosessen for lansering av kandidater til kunde. Det viktigste for oss er at du har en tung bakgrunn, gode referanser og evnen til å fremstå profesjonelt under et intervju med kunden.

Ettersom dette stort sett dreier seg om konsulentstillinger er det svært sjelden snakk om personer med mindre enn fem års relevant arbeidserfaring. For å bli innkalt til intervju hos oss må du ha en bakgrunn vi interesserer oss for. Vi bruker tid på å bli kjent med kandidaten, og kartlegge fremtidige karriereplaner.Hvor viktig anses nettprofiler av typen LinkedIn og Facebook når det rekrutteres?

Vi benytter Linkedin svært mye, her kan vi søke etter kandidater med akkurat den bakgrunnen vi ser etter. Vi bruker Linkedin, nettverk samt at mange kandidater kontakter oss på eget initiativ ettersom AGR er en stor aktør i bransjen. Facebook brukes i liten grad.

Veier karakterer og resultater oppnådd på skolebenken tungt?

Ettersom vi stort sett jobber med kandidater med lang arbeidserfaring er siste stillinger og referanser langt viktigere, karakterer har større betydning for nyutdannede og kandidater med få års arbeidserfaring.

LES OGSÅ: Innsidetips fra rekrutteringsansvarlig i Aker Solutions

 

Hvordan skiller man seg positivt ut under intervjuet?

Ettersom bakgrunn er grundig gjennomgått før intervjuet finner sted vet vi grovt sett hvilke kvalifikasjoner kandidaten har. I intervjuet vil vi prøve å bli kjent med kandidaten og få en forståelse av hva vedkommende er best til, trives best med og hvor eventuelle forbedringspotensial ligger. At kandidaten fremstår profesjonelt og med selvinnsikt er viktig.


Hva er de vanligste feilene man gjør som jobbsøker?

Det er mye forskjellige feil som gjøres, en gjenganger er rotete CV, hvor nøkkelferdigheter drukner i generell informasjon. Les stillingsbeskrivelsen godt og trekk frem dine relevante erfaringer i forhold til stillingen.

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som jobbsøkerkandidater for dere?

Vi vil anbefale at en oppretter en god LinkedIn-profil, start å knytte kontakter tidlig og lag en karriereplan. Personer som har hatt en relevant jobb ved siden av studier skiller seg ofte positivt ut. 


Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte en karriere innen rekruttering hos dere?

Når vi søker etter nye kollegaer på teamet får vi svært stor respons og mange søkere. Her legges det stor vekt på selve intervjuet og nåløyet er trangt. Søker du jobb innen rekruttering er en god CV og LinkedIn-profil spesielt viktig. Det er viktig at kandidaten er forberedt og har lest seg litt opp på selskap og bransje. Det er også en stor fordel med en god porsjon diplomatiske egenskaper dersom du skal gjøre suksess som konsulent.

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man satse på å få jobb hos nettopp dere?

AGR er et globalt norsk selskap med svært mange forgreninger i oljebransjen. Selv om jeg først og fremst jobber i AGR Consultancy Services, føler jeg en stor tilhørighet til andre selskaper i konsernet. Bredden skaper et unikt arbeidsmiljø hvor læringskurven er svært stor. Vi har alt fra petrofysikere til økonomer i samme gang. Selskapet er ikke så stort at arbeidsmengden virker overveldende, tvert imot blir arbeidet du gjør både synlig og anerkjent. 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger