(KarriereStart.no): 

Navn: Kristin Lind Thornes
Alder:
25 år
Utdanning: Siviløkonom, Master i finans og CEMS-master i internasjonal ledelse, 5. kull, NHH  
Internship hos: Quartz+Co 

Hva jobber du med hos Quartz+Co?

I løpet av min tid som Summer Intern i Quartz+Co har jeg jobbet med to ulike prosjekter. Det første var et commercial due dilligence prosjekt, hvor vi gjorde analyser for å kartlegge et selskaps produkt, kunder, marked og konkurransesituasjon for en potensiell kjøper. Det andre var et prosjekt om produktstrategi for et dansk selskap, hvor vi ved hjelp av produkt-, konkurrent- og kundeanalyser utarbeidet en ny strategi for selskapets produkter. Prosjektteamene var satt sammen av ansatte på ulike nivåer og fra alle de tre skandinaviske kontorene, noe jeg synes var utrolig spennende og veldig lærerikt. Jeg fikk også mulighet til å jobbe på både Oslokontoret og på hovedkontoret i København, noe jeg synes var utrolig gøy.

LES OGSÅ: Rekrutteringsansvarlig i Quartz+Co sine insidetips  

Hvorfor søkte du internship hos Quartz+Co?

Det var flere grunner til at jeg søkte internship hos Quartz+Co. Jeg syntes konsulentbransjen virket utrolig spennende, ettersom det gir mulighet for å jobbe i team og å hjelpe kunder med å løse komplekse problemer. I tillegg får man innsikt i mange ulike bransjer. Jeg hadde også et veldig godt inntrykk av Quartz+Co før jeg søkte. Jeg hadde blitt godt kjent med selskapet først gjennom karrieredager på NHH og samtaler med deres ansatte, og senere gjennom jobb som deres NHH-ambassadør. For meg skilte Quartz+Co seg positivt fra konkurrentene. Jeg opplevde selskapet som ikke bare ambisiøst og med dyktige ansatte, men også som et selskap med et varmt og utrolig inkluderende arbeidsmiljø. 


Kan du fortelle litt om utdanningsbakgrunnen din?

Jeg har interessert meg for økonomi helt siden jeg gikk på Oslo handelsgymnasium på videregående skole og fikk prøvd ulike økonomifag der. Etter videregående, studerte jeg business et år i USA, før jeg begynte på NHH i Bergen. I løpet av bachelorgraden valgte jeg å dra på et utvekslingssemester til HEC Lausanne, hvor jeg også fikk videreutviklet interessen min for fransk. Gjennom bachelorgraden syntes jeg finans var spesielt spennende, og derfor valgte jeg det videre som hovedretning for masteren min. Jeg vurderte lenge å ta hele mastergraden min i utlandet, og søkte også plasser utenlands, men da jeg var så heldig å få plass på CEMS-master med utveksling til LSE i London, følte jeg at jeg fikk både i pose og sekk. CEMS er et globalt samarbeid mellom ledende økonomiskoler og internasjonale selskaper i hele verden, og de tilbyr en høyt anerkjent master i internasjonal ledelse. Dermed følte jeg at jeg fikk en bred mastergrad med master i både finans og internasjonal ledelse, med utdannelse fra NHH som jeg stortrivdes på, både faglig og sosialt, og med mulighet for enda mer internasjonal erfaring gjennom CEMS-graden.


Klikk her for å se alle internships i Norge  

 

Det er hard kamp om de relevante internshipjobbene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Når det er så mange dyktige søkere, som alle lever opp til karakterkrav og gjerne har relevant jobberfaring fra før, er det ikke lett å skille seg ut i mengden. Jeg var nok litt heldig også. Samtidig hadde jeg brukt mye tid på forberedelser i forkant av intervjuet, både på søknad, CV, og øving på ulike typer caseløsing som jeg visste kom til å komme på intervju. Jeg tror også jeg fikk godt frem på intervjuet at jeg var veldig motivert for å begynne i akkurat Quartz+Co. Dette var en gjennomtenkt beslutning fra min side og jeg hadde veldig lyst til å få muligheten til å bli enda bedre kjent med akkurat dette selskapet.

Hvilket utbytte har du hatt av tiden som Summer Intern hos Quartz+Co?

Jeg følte at jeg fikk et utrolig bra utbytte av tiden som Summer Intern i Quartz+Co. Jeg fikk helt fra starten av være med som et fullverdig medlem av et team og jobbe tett opp mot kunden for å løse deres problemer. Jeg fikk masse veiledning underveis og lærte masse av de andre konsulentene på teamet mitt om hvordan man går frem for å løse så komplekse problemer. Jeg fikk mange varierte arbeidsoppgaver og selv mulighet til å påvirke hvilke oppgaver jeg ville jobbe med. Dermed fikk jeg mulighet til å gjøre mye forskjellig, alt fra research og datainnsamling, analyser i Excel, utforming av Power Point slides til formulering av key takeaways. Dermed fikk jeg et veldig godt bilde av de ulike oppgavene man har som konsulent, hvordan man jobber direkte med kunden og hvordan man jobber sammen for å løse problemene. Jeg fikk også god bransjeinnsikt i to bransjer jeg ikke kunne noen ting om fra før, som også var spennende. Sist, men ikke minst, ble jeg godt kjent med Quartz+Co og alle de fantastiske menneskene som jobber der.
 

Hvor går veien videre etter internshipet?

Jeg var så heldig å få tilbud om fast stilling i Quartz+Co fra høsten 2015, når jeg har fullført masteroppgaven. Ettersom jeg stortrivdes som Summer Intern der, både med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, med kjempegod oppfølging og ikke minst fantastisk varme og inkluderende ansatte, var det ikke et vanskelig valg for min del å takke ja. Så nå gleder jeg meg veldig til å fortsette hos Quartz+Co neste høst, utvikle meg enda mer, lære av flinke kollegaer og lære om nye bransjer.

Hva er drømmejobben din for fremtiden?

For meg blir drømmene litt til underveis. Jeg visste verken hva jeg ville jobbe med og i hvert fall ikke hvor, da jeg begynte på NHH for fire år siden. Nå føler jeg at jeg har fått drømmejobben. Den siste tiden, spesielt i sommer som Summer Intern, var drømmen å få tilbud av Quartz+Co, så akkurat nå gleder jeg meg bare veldig over det. Så vil jeg hele tiden se fremover, utvikle nye mål og ambisjoner og ha nye drømmer underveis, men hva de drømmene er, vet jeg ikke enda. 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger