(KarriereStart.no): 

Navn: Ana Karen Garcia Morales
Alder: 22 år
Utdanning: Mechatronics Engineer/ Har fullført fire år ved Institute Tecnologico de la Laguna in Torreón Coahuila, Mexico.
Internship hos: Schlumberger-WesternGeco

Hva du jobber med hos Schlumberger-WesternGeco?

Jeg jobber i en produksjonsbedrift som produserer seismiske kabler til bruk på offshorefartøy. I løpet av internshipet har jeg vært involvert i mange produksjonsprosesser der jeg har implementert standard arbeidsinstrukser i ulike prosesser; disse brukes i Norge og Malaysia.

 

Jeg har brukt CAD Engineering programs (AUTOCAD) for å lage tegnede layouts av de ulike arbeidsområdene i selskapet. Disse layoutene ble brukt til å forbedre selskapets fem metodikker. Jeg har laget en 3D-tegning og quote til utformingen av en ny JIG som brukes i produksjon. Jeg har også fått erfaring fra avdelingen som tester våre produkter, og har gjort oppgraderinger av testsystemet. 

Ana stortrives i Norge. (Foto: Privat)


Hvorfor søkte du internship hos
Schlumberger-WesternGeco?


Jeg valgte å søke om et internasjonalt internship hos Schlumberger fordi jeg syntes det var veldig spennende og interessant at det er et multikulturelt selskap hvor du kan lære mye om andre kulturer, arbeidsmetoder, levesett, også videre. Jeg har alltid ment at det å jobbe i et internasjonalt selskap kan være en øyeåpnende erfaring og at det er nesten umulig å helt forstå realitetene i den karriereveien du har valgt uten at du har fått slik erfaring.

 

Når jeg skulle bestemme hvor jeg ville ha IAESTE- internshipet mitt kunne jeg velge mellom mange andre land og bedrifter. Hovedgrunnene til at jeg valgte Schlumberger var imidlertid deres gode rykte og posisjon innenfor olje- og gassindustrien verden over, og at jeg fant fasinerende og unike arbeidsoppgaver som jeg kunne lære veldig mye av. Det var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg! Kort sagt var selskapet og Norges vakre natur avgjørende for min beslutning. Etter å ha tilbrakt nesten et helt år i Norge mener jeg fortsatt at dette er en av de beste avgjørelsene jeg har tatt i livet! 


IAESTE
 
- IAESTE er en uavhengig, ikke-politisk og non-profit studentorganisasjon for utveksling av praktikantplasser for studenter ved tekniske og naturvitenskapelige universiteter og andre høgskoler.

- Organisasjonens formål er å fremme internasjonal kontakt, forståelse og samarbeid blant studenter. 

- IAESTE formidler praksisplasser i utlandet for norske studenter og praksisplasser i Norge for utenlandske studenter. 

(Kilde: iaeste.no)  

Klikk her for å se alle internships i Norge  

Kan du fortelle litt om utdanningsbakgrunnen din?

Jeg deltok på et toårig intensivt engelskopplæringsprogram ved Harmon Hall Institute og ble uteksaminert fra videregående etter to år med gode karakterer på UANE (Universidad Autonoma del Noroeste). Etter dette studerte jeg Mechatronics Engineering ved Instituto Tecnologico de la Laguna. I løpet av denne perioden begynte jeg å se frem til å jobbe innenfor et område som var relevant for utdanningen min. Jeg jobbet og underviste derfor som 3D CAD instruktør for å teste ut i praksis det jeg hadde lært om Mechanical and Design Engineer-feltet. 

Hva var det som gjorde at du fikk jobben? 

Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe annerledes i livet, så da jeg hørte om IAESTEs internasjonale internship visste jeg at dette var muligheten jeg hadde ventet på. I Mexico er det ikke veldig vanlig å delta på internasjonale internships, men jeg mener at “As long as we have life everything is possible”, så jeg jobbet hardt og søkte. Etter noen måneder fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått en stilling i selskapet. Det var en av de lykkeligste dagene i mitt liv! 

LES OGSÅ: Jakob er intern i Aker Solutions 

Hvilket utbytte har du hatt av tiden som intern hos Schlumberger-WesternGeco?

Internshipet i WesternGeco har gitt meg en omfattende global erfaring som jeg ikke hadde fra før. Det at jeg jobber i utlandet, i et internasjonalt selskap der det er mange forskjellige kulturer, gjør at jeg kan ha gode relasjoner til personer med andre bakgrunner. Det har gitt meg evnen til å forstå ulike kulturer og se forskjellene mellom deres kulturer og min lokale kultur fra Mexico når det gjelder arbeidsmetode og levesett.

 

Jeg har fått veldig mye ut av internshipet, men noe av det viktigste for meg er at jeg har fått arbeidserfaring, muligheten til å reise til forskjellige land, blitt god venn med kollegene mine og har fått boostet CV-en min, dette er noe jeg er sikker på vil hjelpe meg både i livet og i en fremtidig jobb.

Hvor går veien videre etter internshipet?

Førsteprioritet nå er å dra tilbake til hjemlandet mitt for å fullføre utdanningen. Etter at jeg er ferdig med studiene ønsker jeg å finne meg en bra jobb som jeg virkelig kan trives i og som tillater meg å ta nye steg i karrieren. Et annet alternativ er imidlertid å fortsette å studere og ta en mastergrad i Europa for å kunne bli enda dyktigere innenfor mitt fagfelt og i min fremtidige jobb.


Hva er drømmejobben din for fremtiden?

Jeg har ikke nødvendigvis noen bestemt drømmejobb. Min drømmejobb er en jobb der jeg kan utføre arbeidsoppgaver som er relevant for utdanningen min, hvor arbeidsmiljøet er inkluderende og vennlig, det er gode vekstmuligheter og hvor det settes pris på hardt arbeid. Jeg hadde også elsket å jobbe et sted hvor jeg får muligheten til å reise og fortsette å lære mer om andre kulturer og levesett. 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger