(KarriereStart.no):

Navn: Annette Thommessen

Alder: 28

Utdanningsbakgrunn: Master i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, Bachelor i Sosiologi fra NTNU og University of California, Berkeley

Trainee hos: Posten Norge

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Posten?

Jeg var interessert i en traineestilling fordi jeg ønsket den variasjonen og utviklingen et traineeprogram tilbyr, i tillegg til at jeg ville jobbe i et stort selskap. Jeg hadde snakket med traineer og andre representanter fra Posten på stand og på karrieredagen på BI, og hadde fått et veldig godt inntrykk av både dem, selve traineeprogrammet og organisasjonen. Jeg følte at det var en bedrift som matchet mine verdier, og jeg kunne se for meg at det var et spennende og hyggelig sted å jobbe, med mange muligheter.

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

Annette Thommessen jobber i dag som prosjektleder ved
Brings kontorer i København. (Foto: Posten Norge)

Traineeperioden varer i to år, og i løpet av denne tiden har vi tre plasseringer. Hver gang får vi meldt inn 20-30 oppgaver fra ledere rundt omkring i konsernet. Ut ifra dette velger vi selv hvor vi ønsker å være plassert. I tillegg til disse tre periodene har vi to kortere perioder hvor vi er i operativ drift. Her får vi muligheten til å besøke ulike deler av virksomheten for å bli bedre kjent med det vi driver med i bredden, samt en periode med ledererfaring da vi får vikariere for en produksjonsleder over sommeren. Ved siden av dette har traineene felles kurs og samlinger innenfor eksempelvis teamledelse, kommunikasjon, endringsledelse og lignende, hvor det er fokus på personlig utvikling, og en mentor som følger deg gjennom hele perioden.


 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Akkurat nå er jeg i min andre plassering, i Bring Danmark, ved våre kontorer i København. Her jobber jeg som prosjektleder i et prosjekt som går på prosessforbedring i grensesnittene mellom flere ulike avdelinger, med fokus på hvordan vi kan gjøre kundeopplevelsen bedre. Kort fortalt ønskes det bedre struktur og samarbeid mellom folk som jobber med veldig forskjellige ting som likevel henger sammen. I dette prosjektet får jeg brukt det jeg har lært på skolen gjennom det at jeg forholder meg til arbeidsprosesser og hvordan menneskene i organisasjonen jobber sammen, samtidig som det krever en analytisk tankegang og en systematisk utførelse av prosessforbedringene.


 

Klikk her for å lese Norges største traineeguide

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Mine arbeidsdager er ganske varierte, og hvordan en typisk dag ser ut avhenger av hvor i traineeperioden man er. Når jeg for tiden arbeider som prosjektleder har jeg mer typiske kontorhverdager, med møter, diskusjoner, presentasjoner og arbeid foran PC-en. Det jeg liker best med dette er å snakke med folk om det de jobber med og hva som motiverer dem, for å kunne utarbeide de forbedringer som vi ønsker å få til i prosjektet. I sommer jobbet jeg som produksjonsleder på en terminal i litt over en måned, med 20 ansatte under meg, noe som medførte en ganske annerledes arbeidshverdag. Her tok jeg meg av personalsaker, holdt daglige avdelingsmøter for medarbeiderne, og hadde oppgaver som omhandlet koordinering av ansatte og generell problemløsning. Med andre ord får man oppleve veldig ulike typiske arbeidsdager som trainee, vi kan påvirke selv hva slags arbeid vi ønsker og dermed også hva slags hverdag man får.

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Som trainee får man en unik mulighet til å teste ut ulike typer arbeid og dermed bli bedre kjent med seg selv og hva man er interessert i. Det tror jeg er utrolig verdifullt når man er nyutdannet og ikke har så mye arbeidserfaring. Man får også sett flere deler av selskapet man jobber i, og får dermed både en helt spesiell faglig bredde og et stort nettverk i organisasjonen. Når man i tillegg har et stort fokus på personlig utvikling, refleksjon rundt karriere og kurs innenfor relevante temaer, som vi har hos oss, mener jeg man blir spesielt godt rustet til karrieren sin videre.

 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Vi har en mentorordning hvor aktuelle ledere på tredje eller fjerde nivå i konsernet blir kontaktet, og de som ønsker å være mentor blir så matchet med hver sin trainee. I mentorordningen har vi noen felles samlinger, men det er primært opp til hvert enkelt mentorforhold å bestemme hvordan man ønsker å legge opp relasjonen og finne noe som fungerer for seg, selv om det oppfordres til å møtes med jevne mellomrom.

 

Sosialt har vi både formelle og uformelle arrangementer med nåværende og tidligere traineer. I og med at vi alltid er et juniorkull og et seniorkull samtidig som har felles traineemøter og samlinger, får vi et godt sosialt opplegg automatisk, og vi kan på denne måten bruke hverandre som støttespillere både profesjonelt og privat.

 

Det er ofte hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Det er vanskelig å peke på hva som var utslagsgivende for at jeg fikk jobben, men utover det at jeg matchet de grunnleggende kriteriene de så etter, tror jeg blant annet jeg vant på å vise motivasjon for både traineeprogrammet og konsernet gjennom hele rekrutteringsprosessen. I tillegg fokuserte jeg på å være åpen om hvem jeg er som person, hva jeg kan og hva jeg står for, samtidig som jeg forsøkte å vise ydmykhet og lærevillighet. Jeg tror det viktigste i en slik prosess er å være seg selv, til tross for at det er en klisjé, være åpen om sine styrker og svakheter, og vise at man ønsker å bli kjent med bedriften man søker jobb hos.

 

LES OGSÅ: Slik lykkes du i traineeprogrammet

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

For meg var det utfordrende å begynne å jobbe i en bransje jeg ikke var så godt kjent med, så de første månedene var helt klart tøffe fordi det var ekstremt mye nytt å sette seg inn i. Det tok litt tid før jeg følte meg trygg på hva som egentlig foregår i et så stort konsern, og mer generelt innenfor logistikk som fagfelt, som er ganske komplekst. Men nå, ett år etter jeg begynte som trainee, kjenner jeg en enorm mestringsfølelse i det at jeg ser en stor utvikling fra dag én til nå. Det er veldig givende og gøy å oppleve.


 

Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Det er mange morsomme opplevelser å peke på fra traineeperioden, men jeg vil si at traineesamlingene har vært utrolig lærerike og morsomme. Da er vi samlet alle traineene på et tredagers kurs, hvor vi blir kurset og utfordret i både teori og praksis innenfor et spesifikt fagområde. Ikke bare lærer vi mye på kurset, men vi utfordrer hverandre i gruppearbeidene og ser nye sider av seg selv og andre når det er et såpass intenst program. I tillegg har vi fokus på refleksjon rundt det vi lærer under samlingene, noe som gjør at man blir mer bevisst på hva man faktisk får ut av det og hva man skal ta med seg videre etter kurset. Og sist, men ikke minst, har vi det veldig gøy sammen sosialt, og vi blir bedre kjent for hver samling, noe som er kjempehyggelig.

 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

For meg har dette første året som trainee vært utrolig lærerikt, både fordi jeg har hatt veldig ulike plasseringer og fordi jeg har bygget meg opp et godt nettverk. Jeg tror jeg har fått en god bredde i kompetansen min gjennom å jobbe både på konsernnivå og lengre ned i en divisjon i mine to første plasseringer, og det er ikke akkurat noe man vanligvis får i løpet av sitt første år i en organisasjon. Jeg tror også jeg gjennom dette er blitt mer bevisst på hvordan jeg liker å arbeide og hva jeg syns er gøy. I tillegg blir man kjent med folk på tvers av land, avdelinger, nivåer og fagfelt, noe som også er veldig spennende og kan være nyttig senere i karrieren.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Som trainee i Posten blir man fast ansatt fra dag én, noe som innebærer at vi er garantert en fast stilling etter traineeperioden. På sikt ønsker jeg å jobbe som leder innenfor et fagområde som interesserer meg, men som en start håper jeg på å finne en avdeling eller et fagområde der jeg ønsker å bli over lengre tid, og hvor det er gode muligheter for utvikling. Hvor det er, vet jeg ikke helt enda, og jeg merker at nye impulser og opplevelser gjør at jeg er glad for å ha enda et år på meg til å bli enda bedre kjent med konsernet og alle mulighetene som finnes her.

 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Først og fremst vil jeg anbefale å legge en ordentlig innsats i å bli kjent med bedriften du søker hos, og skrive en god søknad. Det er viktig å vise motivasjon og engasjement! Prøv å tenke på hvorfor du ønsker å bli trainee, og ikke minst hvorfor nettopp det selskapet du søker hos. Hvis man først får en traineestilling må man forberede seg på å være fleksibel og lærevillig, da det innebærer mye endringer på kort tid. Jeg vil anbefale å starte med å være åpen for alle de mulighetene det medfører, og ønske å prøve nye ting – kanskje du finner et fagfelt du syns er kjempespennende, men som du nesten ikke kjente til før du startet som trainee!

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge