(KarriereStart.no):

Navn: Lasse Thesbjerg Andersen

Alder: 27

Utdanningsbakgrunn: Cand.Oecon. fra Aarhus Universitet

Trainee hos: Posten & Bring

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Posten?

Jeg syntes det hørtes interessant ut med flere ulike plasseringer i et stort konsern kombinert med stort fokus på personlig utvikling. I et arbeidsliv, som utvilsom vil bli preget av mange omstillinger og ulike oppgaver, er det unikt å få en start på karrieren, hvor man blir godt rustet til dette. Da jeg kom til rekrutteringsdagen og senere intervju ble jeg imponert over hvor etablert og profesjonelt traineeprogrammet egentlig er. Programmet har eksistert siden 1999 og er høyt respektert internt i konsernet og etterspørselen etter å få tak i en trainee er høy. Kombinert med at det bare rekrutteres seks-syv konserntraineer hvert år, gir dette mange valgmuligheter for den enkelte trainee, når det skal velges hospitering. Dette gir en høy sannsynlighet for å få en hospitering med oppgaver innen det man gjerne vil prøve ut. Før jeg begynte som konserntrainee hadde jeg et stort ønske om å jobbe med finansiering, investering og M&A, et ønske som jeg allerede innen det første år som konserntrainee har fått oppfylt. 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

Overordnet sett går ordningen ut på å klargjøre en gruppe ferdigutdannede kandidater til en karriere i konsernet. Som konserntrainee får du et unikt nettverk internt i konsernet samt forståelse av hvordan konsernet er bygget opp. Dette booster karrieremulighetene for traineene og det sikrer konsernet tilgang til dyktige medarbeidere.

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg blant annet med et stort M&A-prosjekt. I den forbindelse har jeg anvendt teorier og metoder fra de kurser jeg har hatt på universitetet. Fra de myke interessentanalyser til de mer talltunge cash-flow analyser. Det er en god følelse at kunne anvende noe av det man har brukt fem år av sitt liv på.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Det er vanskelig å beskrive en typisk arbeidsdag, for en sådan dag eksisterer ikke riktig. Den ene dagen er man i møter hele dagen, den andre er man på workshops, den tredje jobber man selvstendig på et prosjekt. Man kan kanskje si at variete oppgaver er noe av det som kjennetegner en vanlig arbeidsdag.

 

LES OGSÅ: Posten Norge: - Dette ser vi etter hos traineekandidatene

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

En av de store fordelene ved å starte karrieren som trainee, er at man får lov til å teste flere ulike jobber. Når man begynner som konserntrainee får man ikke en ferdig pakkeløsning, hvor alt er bestemt to år frem. I løpet av de to årene påvirker man i høy grad selv hva det er man kommer til å jobbe med.

 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Ja, det finnes en mentorordning i traineeprogrammet. Hver trainee får tildelt en mentor, som er nøye valgt av traineekoordinatoren. Mentor og mentee (trainee) blir matchet på bakgrunn av flere ulike parameter, så det sikres at det er stor sannsynlighet for at både mentor og mentene får stort utbytte av ordningen. Jeg har til nå hatt stor glede av ordningen. Dersom man har frustrasjoner, spørsmål eller ønsker hjelp til sin utviklingsplan, da er det virkelig verdifullt å kunne ta en prat med sin mentor, som ofte kan hjelpe en videre.Det er også et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne. Det yngste kullet arrangerer for eksempel årets julebord for nåværende og tidligere traineer. I tillegg til det sosiale er dette også en anledning til å få kontakt med tidligere traineer.


Det yngste kullet arrangerer også den årlige takfesten, som finner sted på toppen av Posthuset. Til dette arrangementet inviteres alle traineer fra medlemsbedriftene i traineenettverket. Traineenettverket er et stort nettverk for traineeprogrammer i Norge. De enkelte medlemmer i nettverket avholder på skift arrangementer for de andre medlemsbedriftene. På den måten blir man kjent med de andre bedriftene og man får mulighet til å utvide sitt eksterne nettverk.


I tillegg har vi månedlige traineemøter, tredagers faglig samling fire ganger om året, en årlig hyttetur og uformell lunsj hver fredag, som bidrar til å styrke det sosiale aspektet i traineeprogrammet.

 

LES OGSÅ: Slik lykkes du i traineeprogrammet

 

Det er ofte hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Et godt utgangspunkt er selvfølgelig å ha gode karakterer og en relevant utdanning. I tillegg tror jeg min ervervserfaring og min motivasjon for å jobbe i konsernet bidro positivt til at jeg fikk jobben. En ting som også har hatt en stor betydning for at jeg fikk jobben er mine grunnleggende verdier. Jeg synes selv det er en bra match mellom mine grunnleggende verdier og Posten og Bring sine fem verdier (redelighet, respekt, samhandling, åpenhet og mot), og det er jeg temmelig sikker på det også ble vurdert i rekrutteringsprosessen. Gode karakterer samt ervervserfaring er noe som de fleste kan tilegne seg ved hardt arbeid, men å kontrollere og styre sine grunnleggende verdier er straks vanskeligere. Jeg tror dog de fleste av de som søker traineeprogrammet matcher disse verdiene på den ene eller andre måten.

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

Det har vært utrolig mange utfordringer til nå. Det har vært praktiske ting, som å flytte til Norge, og det har vært kommunikasjonsutfordringer, som er blitt løst ved at jeg er begynt å skrive på norsk og gjort mitt språk forståelig for både nordmenn og svensker. Spesielt kommunikasjonsutfordringer skal man ikke undervurdere. Under denne kategorien er det for eksempel utfordringer med å formidle resultatene fra det man jobber med. Det som jeg har opplevd som det mest utfordrende har dog nok vært å komme igjennom nåløyet i rekrutteringsprosessen.

 

Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Samlinger og sosiale arrangementer er nok det morsomste jeg har opplevd i traineeperioden til nå.

 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Jeg har utvidet mitt nettverk voldsomt som en konsekvens av traineeprogrammet. I tillegg har traineeprogrammet styrket min omstillingsevne betydelig. Det aller viktigste utbytte er dog at jeg har fått meg en jobb jeg er glad i.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Som det ser ut nå, så håper jeg på en stilling i finansavdelingen i Posten & Bring etter traineeperioden. Men det er også andre avdelinger, som kunne være interessante å jobbe i.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger