(KarriereStart.no):

Navn: Espen Tunhøvd Haugan

Alder: 24 år

Utdanningsbakgrunn: Sivilingeniør i nanoteknologi, NTNU

Trainee hos: Elkem


Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Elkem?

Grunnen til at jeg søkte på stillingen hos Elkem var at det var en mulighet til å få en jobb relevant for min utdannelse, hvor jeg kunne få jobbe med energi- og miljøvennlige materialer, samtidig som jeg også hadde et ønske om å jobbe i industrien. I tillegg anså jeg det som attraktivt med et traineeprogram hvor jeg kunne teste ut forskjellige arbeidsoppgaver, og dermed få en mulighet til å på relativt kort tid finne ut hvilke typer arbeidsoppgaver jeg trives med.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

Programmet er et to-årig traineeprogram, der man jobber tre perioder av åtte måneder på Elkems forskjellige verk og enheter. Her får man oppgaver tilpasset sin bakgrunn, samtidig som man også selv i stor grad kan være med på å bestemme hvor og med hva man skal arbeide med de siste rotasjonene. I tillegg til dette er det også flere traineesamlinger der man blir kjent med de andre traineene, og både eksterne og interne kurs man deltar på iløpet av de to årene.


 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Per i dag er jeg inne i min første traineeperiode, som jeg tilbringer hos Elkem Silicon Materials i Kristiansand. Ved denne avdelingen er hovedfokuset på Elkems produkt Microsilica, som er et biprodukt fra produksjonen av silisium. Min oppgave har til nå vært å være med i et prosjekt der vi ser på hvordan kvaliteten på Microsilica påvirkes når aspekter ved driften av silisiumovnen endres, slik som for eksempel hvilke råmaterialer som brukes.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Som trainee i Elkem vil dette variere veldig med type arbeidsoppgave og hvor man er lokalisert. Med de arbeidsoppgavene jeg har nå innebærer en typisk arbeidsdag planlegging, og problemløsning på kontoret, men samtidig holder jeg god kontakt med de jeg samarbeider med gjennom møter eller telefonsamtaler. Sistnevnte er nødvendig da Elkem er spredt over hele landet, og dermed kan du oppleve at de du samarbeider med sitter litt lenger enn en spasertur unna. Dette gjør at det også blir noe reisevirksomhet.


 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

De største fordelene ved å starte karrieren som trainee vil jeg si er at du får en myk overgang fra studenttilværelsen til arbeidslivet, der man får muligheten til å prøve flere forskjellige type arbeidsoppgaver innen det samme selskapet. Dermed har man innen relativt kort tid fått dannet et bilde av hvilke type arbeidsoppgaver man trives med, samtidig som man får en bred erfaring og god oversikt over selskapet, noe som kan komme godt med ved en senere anledning. Samtidig skal man ikke glemme at man møter og samarbeider med mange forskjellige personer, slik at man også får bygd seg opp et nettverk tidlig i arbeidskarrieren.

 

LES OGSÅ: Disse egenskapene ser Elkem etter hos traineene

 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Jeg opplever å bli godt fulgt opp i traineeprogrammet. Sentralt er det en felles traineekoordinator som er med på å organisere de forskjellige traineeperiodene dine, og til god hjelp rundt diverse formaliteter tilknyttet stillingen. I tillegg har man en fadder lokalt i enheten man befinner seg, som er til hjelp hvis det dukker opp spørsmål i det daglige, da også faglige spørsmål.

 

Når det gjelder det sosiale opplegget er det som nevnt traineesamlinger, blant annet på Island, og i Hafjell, der mye av fokuset er på det sosiale for å bli kjent med de andre traineene. Lokalt på de forskjellige arbeidsplassene er det ikke et eget sosialt opplegg, men samtidig har jeg opplevd det slik at traineeordningen er godt etablert i Elkem, slik at det de fleste stedene er tidligere traineer, som gjerne hjelper deg med «å komme i gang» sosialt sett på ditt nye tilholdssted. Samtidig har bedriftsidrettslaget et godt tilbud med mye moro på programmet.

 

Det er ofte hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Hva som var utslagsgivende for at jeg fikk jobben er et godt spørsmål, men jeg tror generelt det er viktig med gode akademiske resultater, personlige egenskaper som passer stillingen, samtidig som man tydelig viser at man er interessert i jobben, og har en stor motivasjon for å være med i traineeprogrammet. Som nevnt er Elkem lokalisert over store deler av landet, og det kan derfor også være en fordel å være mobil.

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

Det mest utfordrende jeg har opplevd har nok vært overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet, der det skjedde mye på en gang, med tanke på ny jobb, ny by, nye kolleger osv. Man blir fort kastet ut i det, og som nyansatt i et stort selskap er det mye å sette seg inn i i starten. Allikevel må jeg si at selv om det var utfordrende, både var og er det også særdeles morsomt og interessant, og traineeprogrammet er også lagt opp på en slik måte at denne overgangen gjøres så myk som mulig.

 

Klikk her for å lese Norges største traineeguide

 

Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Det morsomste jeg har opplevd til nå må nok være traineesamlingen vi hadde på Island, der jeg møtte de andre nye traineene, samt de som allerede hadde vært en del av programmet et år. Her fikk vi rikelig med tid til å bli kjent med hverandre på en tur som inneholdt artige sosiale arrangementer, sightseeing, og besøk hos Elkems verk på Island.

 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?


Selv om jeg fortsatt er inne i min første periode i traineeprogrammet, føler jeg jeg har fått mye ut av det allerede. Som nyutdannet og nyansatt trainee lærer man fort mye om hvordan arbeidslivet fungerer, og kulturen i selskapet man jobber i. Samtidig har jeg fått faglig utfordrende og spennende oppgaver, som har gjort at jeg også har lært mye faglig på kort tid.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Da jeg fortsatt er tidlig i programmet er dette uvisst, nettopp fordi jeg ønsker å benytte meg av en av de største fordelene med traineeprogrammet, som er å få teste forskjellige arbeidsoppgaver og arbeidsplasser, men er videre karriere i Elkem virker særdeles interessant.

 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Søk en traineestilling du virkelig er motivert for, som vil passe deg og din bakgrunn, og som du tror vil utfordre deg. Det er store muligheter i en traineestilling man ikke får i andre typer stillinger.

 

Som trainee er det også viktig å benytte seg i størst mulig grad av de ressursene man har rundt seg. Man merker fort at det er få lærebøker man kan slå opp svarene i, slik som i studietiden, men til gjengjeld er man omringet av personer med imponerende mye kunnskap og erfaring om det man arbeider med, og de aller fleste deler veldig gjerne dette med deg.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger