(KarriereStart.no):

Navn: Tina N. Abrahamsen

Alder: 28 år

Utdanningsbakgrunn: Bachelor i økonomi og administrasjon, årstudium i HR og organisasjonsutvikling, master i innovasjon og kunnskapsutvikling

Trainee hos: Kristiansand kommune, by og samfunnsenheten, næring, via Trainee Sør

Tidligere traineeplasseringer: Kristiansand Dyrepark og Sørlandet sykehus HF

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Trainee Sør?

Jeg ønsket en unik start på yrkeskarrieren, og å få muligheten til å teste ut både det offentlige og private næringsliv. Jeg har trua på Sørlandet, og ville få et innblikk i næringslivet og se hvilke muligheter som finnes i landsdelen. Den faglige og personlige utviklingen som også vektlegges i programmet var et stort pluss for ordningen.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

Tina (t.v.) og resten av traineekullet var med da Trainee Sør
markerte sitt ti-års jubileum tidligere i år.

Trainee Sør er en ordning som går over 18 måneder, hvor vi som traineer jobber seks måneder i tre forskjellige virksomheter. Det er et stort spenn i virksomheter som er tilknyttet Trainee Sør, og mulighetene er mange. I tillegg til varierte arbeidsoppgaver, og det å få jobbe hos ulike virksomheter, vil man som trainee få et stort nettverk, bli godt kjent med de andre traineene, og en mentor som kan bistå i faglig eller personlig utvikling. I tillegg har vi studieturer og kurs arrangert av Trainee Sør.


 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Nå er jeg plassert i Kristiansand kommune og jobber med næringsutvikling. Vi har akkurat arrangert Cleantech konferansen, som har som mål å bygge kompetanse for en økonomisk og miljømessig bærekraftig region for fremtiden. I tillegg er jeg med i prosjekter som innebærer både å tiltrekke seg og beholde arbeidskraft i regionen. Dette er veldig aktuelle, interessante og spennende temaer som passer meg bra.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?


Arbeidsdagene er veldig varierte. Noen dager er det mange møter med ulike interessenter eller med deltagere i prosjekter, andre dager går med til å lese og skrive dokumenter. Vi er også mye ute og ser hvordan ting fungerer i praksis.

 

LES OGSÅ: Regionale traineeprogrammer: Kampen om de unge

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Mange av bedriftene som er tilknyttet Trainee Sør er godt vant med traineer, de vet hva vi kan brukes til og har forventninger til oss. Dette gjør at vi får store arbeidsoppgaver og mye ansvar tidlig. Vi får komme inn i forum og på arenaer som nyutdannede vanligvis ikke kommer inn i, og vi får observere det som skjer i de ulike virksomhetene. Som trainee kan vi stille spørsmål og vi får lov å lære. I tillegg får man det store nettverket som alle er så opptatt av, og man får noen gode trainee-kollegaer.

 

- Hver måned har vi månedens aktivitet, som kan være alt fra
bowling til hyttetur, sier Tina.

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Gjennom Trainee Sør får alle traineer en mentor som følger den enkelte trainee gjennom et helt år. Mentoren kan bidra på ulike områder, alt etter hva traineen selv ønsker eller trenger. Vi gjør også mye moro oss traineer i mellom. Hver måned har vi månedens aktivitet, som kan være alt fra bowling til hyttetur. I tillegg har vi burger-torsdag en gang i måneden, og en fest i halvåret. Det er selvfølgelig mulig å ta initiativ til ting selv, noe mange trainee gjør.

 

Det er ofte hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Det vet jeg ikke, men det er kanskje en kombinasjon av utdannelse, personlighet og motivasjon for stillingen.

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

Det er alltid litt utfordrende å bytte plassering. En må omstille seg både mellom virksomheter og bransjer. Dette er samtidig noe man lærer mye av, som blant annet å sette seg raskt inn i arbeidsoppgaver og virksomhetene man jobber i. Dette har også mine kontaktpersoner vært flinke til å hjelpe til med. Ellers har jeg havnet i prosjekter som påvirker omgivelsene, og det kan være mange som mener mye om det en holder på med. Dette er også noe som har lært meg masse, og noe jeg tar med meg videre.

 

LES OGSÅ: Slik lykkes du i traineeprogrammet

 

Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Vi traineer har det mye moro sammen i sosiale sammenhenger, og noen høydepunkter er blant annet studieturen vår til Dublin, hvor vi besøkte Facebook og Google. Ellers har det vært gøy å være med på forbedringsarbeid, og se at tiltak som blir igangsatt blir til det bedre for både virksomheten og medarbeiderne som jobber der. Det har vært gøy å være med på å glede gjestene i Dyreparken gjennom sommeren, og det er mange gøye arrangementer som man får være med på i de ulike plasseringene.


 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Jeg har blitt kjent med mange dyktige og spennende mennesker i de ulike virksomhetene jeg har vært plassert i. Jeg har fått et innblikk i både det offentlige og det private næringsliv. To plasseringer har gitt innsikt i endringsprosesser og forbedringsarbeid. Det å se hvordan dette påvirker organisasjonen, medarbeidere og markedet har vært interessant. I tillegg har jeg fått godt utbytte av faglige utfordringer i min nåværende plassering. Det sosiale med de andre traineene har også vært veldig bra.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Veien videre etter traineeprogrammet er foreløpig uviss, men jeg håper jeg kan få en spennende jobb og bli værende på Sørlandet.

 

Har du noen tips til andre som ønsker å bli trainee?

Hvis du tenker på å ta en traineestilling vil jeg anbefale deg å ta sjansen. Vær åpen, nysgjerrig og tør å begi deg ut i det ukjente. Det kan gi deg muligheter du ikke trodde fantes.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger