(KarriereStart.no):

Navn: Benedicte Eikeland Nilssen

Alder: 25

Utdanningsbakgrunn: Mastergrad i Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU

Trainee hos: Elkem

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Elkem?

Elkem sin profilering som en av de mest miljøvennlige produsentene av materialer fanget oppmerksomheten min, da det samsvarer svært godt med mine interesser og verdier. I kombinasjon med stor uvisshet omkring alle de arbeidsoppgavene man kan ha med en mastergrad i materialkjemi, fant jeg Elkem sitt traineprogram svært så attraktivt. Elkem tilbyr nemlig en karrierestart med mulighet til å få innblikk i flere ulike deler av organisasjonen, både i Norge og internasjonalt, før man får tildelt en spesifikk rolle.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

Det tekniske traineeprogrammet som Elkem tilbyr er et toårig løp som involverer utstasjonering ved tre ulike verk eller enheter. Her deltar man i de daglige arbeidsoppgavene, inkluderes i konkrete prosjekter og får komme i kontakt med mange andre Elkemansatte. I tillegg til dette skal man gjennom en kurspakke som gir både faglig input og bidrar til å utvikle dine personlige egenskaper. En siste viktig oppgave som trainee er også promoteringen av traineeprogrammet. Dette gjøres ved å delta på ulike arrangementer for studenter og bidra med innlegg til traineebloggen.


 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Kort fortalt, jeg studerer første prosesstrinn i produksjonen av silikoner. Jeg holder på med min andre traineeperiode og er for tiden stasjonert ved Silicon Materials-divisjonenes FoU-avdelingen som er lokalisert i Fossegrenda, Trondheim. Denne avdelingen er et støtteapparat for verkene og markedsavdelingen i divisjonen og bidrar med teknisk kompetanse og produktutvikling med fokus på Elkems kundeprosesser – silisiumet som produseres ved verkene er nemlig ikke noe sluttprodukt, men er en råvare i våre kunders prosesser, eksempelvis da silikonproduksjon. Ved å gjennomføre labskala forsøk bidrar jeg med resultater som gir økt forståelse for silisiumets rolle i denne prosessen. Inkludert i dette arbeidet er også litteraturstudie og rapportering.


 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Ingen dag er lik, noe som gjør det utfordrende å beskrive en typisk arbeidshverdag. Tar jeg kun i betraktning de arbeidsoppgavene jeg har hatt i min andre traineeperiode, så fordeler tiden brukt på maillesing/svaring, labforsøk, rapportering, litteraturstudie og møtevirksomhet seg nokså likt. Altså varierte oppgaver, som bidrar til å gjøre arbeidshverdagen utrolig spennende! Dette regnestykket kompliseres dersom første traineeperiode ved Thamshavn verk også skal inkluderes. Arbeidsoppgavene varierer ikke bare fra dag til dag, men også med arbeidssted til arbeidssted!

 

LES OGSÅ: Slik lykkes du i traineeprogrammet

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Starten på arbeidslivet blir mer av den myke sorten ved å starte karrieren som trainee. Da man har et støtteapparat med en traineekoordinator, ordningen med en fadder som er innforstått med at tid må avsettes for tekniske diskusjoner og opplæring, og et definert sosialt opplegg. Ellers som allerede nevnt, muligheten til å utføre ulike arbeidsoppgaver i samarbeid med ulike mennesker ved ulike Elkemenheter, er helt klart også en av de største fordelene.


Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Ja takk, begge deler! Alle Elkemtraineene har en felles traineekoordinator som er tilgjengelig for all slags spørsmål og dersom man trenger veiledning, og hjelper til med å ordne en god del praktikaliteter. I tillegg får hver av traineene tildelt en fadder på hvert sted hvor man er utstasjonert. Det er denne personen man gjerne stiller de spørsmålene som er mer av teknisk karakter, har jevnlige møter med og som man omgås i det daglige. Det sosiale opplegget innebærer obligatoriske kurs hvor traineene møtes, samt rene sosiale samlinger. For å nevne noe, Islandstur, Elkem University (teorikurs med fokus på et Elkemrelevant tema), skitur til Hafjell, og masse mer!

 

Det er ofte hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

En forutsetning for at jeg ble ansett som en aktuell kandidat og ble kalt inn til førstegangsintervjuet vil jeg si er min faglige bakgrunn. Deretter tror jeg at det var mer mine personlige egenskaper, erfaringer og ønsker som var avgjørende for at jeg faktisk endte opp med å få tilbudt jobben; egenskaper og erfaringer som verdsettes i Elkem og som tilfredsstiller de kravene som ble spesifisert i stillingsannonsen.

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

Overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker. Det kreves en omstilling i både væremåte og tankesett fra det å være student, i et miljø hvor menneskene rundt deg er i samme alder og har samme interesser, til å bli arbeidstaker i en stor og kompleks organisasjon.

 

LES OGSÅ: Dette er dine rettigheter som trainee

 

Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Vanskelig å velge det mest morsomme, men traineeturen til Island i august i år kommer høyt opp på listen.

 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Utbyttet har altså vært så stort, spesielt da med tanke på få å oppleve ulike deler av organisasjonen, nettverksbygging og faglig utvikling. Med kun ett års arbeidserfaring på baken har jeg allerede vært så heldig å få arbeide på et silisiumverk, med storskala utstyr og mange mennesker, til å benytte småskala labutstyr og drive mer selvstendig FoU-arbeid, samt prosjektarbeid i team. Også har jeg har fått innblikk i både silisiumproduksjonen og silikonproduksjonen.


 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

I fast jobb i Elkem, enkelt og greit. Hvor jeg starter å arbeid og hvilke arbeidsoppgaver som venter er fortsatt usikkert.

 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Først så må du søke, søke og søke! Tenk litt ordinært, det er sikkert flere selskaper enn det du aner som tilbyr et traineeprogram, og med dette også mange spennende arbeidsoppgaver. I forhold til det å bli en trainee i Elkem anbefaler jeg å sjekke ut tips og råd fra dagens traineekoordinator i et tidligere intervju med Karrierestart.no – veldig nyttig for søkeprosessen og intervjuprosessen.

 

NB! Søknadsfristen for Elkems tekniske traineeprogram er 3. november! Om du da blir tilbudt en traineestilling, så grip sjansen, møt utfordringene med masser av motivasjon, vær åpen for type arbeidsoppgaver og arbeidssted. Som nyutdannet er arbeidserfaring veldig viktig, benytt muligheten til å bygge nettverk, også selvfølgelig ha det veldig gøy. Det er virkelig en unik mulighet det å få ta del i et traineeprogram!

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger