(KarriereStart.no):

Navn: Stian Finsådal

Alder: 30

Utdanning:

Master INDØK (industriell økonomi og teknologiledelse)

Bachelor innen fornybar energi/elkraft

Teknisk fagskole, tekniker innen elkraft

Fagbrev som energimontør og elektriker

Traineeplasseringer gjennom Trainee Sør:

Agder Energi Vannkraft, prosjektavdelingen

Agder Energi Nett, teknisk-/prosjekteringsavdelingen

Vest Agder Fylkeskommune (VAF), Samferdselsseksjonen

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet til Trainee Sør?

Hovedårsaken var ønsket om arbeidserfaring fra flere typer bedrifter, både i privat- og offentlig sektor. Samtidig har jeg og min familie bosatt oss på Sørlandet, og således var mange av bedriftene som er tilknyttet Trainee Sør veldig aktuelle arbeidsgivere. Traineeordningen fikk vi høre mye om i studietiden, og flere hadde gode erfaringer fra tilsvarende ordninger i andre bedrifter både i vår region og i resten av landet. Anbefalinger og gode erfaringer fra tidligere traineer, samt egen nysgjerrighet på et spennende konsept bidro til at jeg søkte på stillingen.


 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

Stian (midten) og resten av traineekullet var med da Trainee
Sør markerte sitt ti-års jubileum tidligere i år. (Foto: Trainee Sør)

Det er et 18 måneders løp, hvor man arbeider seks måneder i tre forskjellige bedrifter. Plasseringen av traineene er et samspill mellom Trainee Sør og medlemsbedriftene. Utgangspunktet er at ønsker så langt det er mulig blir innfridd, men det må være et behov hos bedriften for den utdannelse, erfaring og kompetanse vedkommende besitter. Samtidig er det selvsagt viktig med god kjemi, derfor avtales gjerne samtaler i forkant hvor man blir litt kjent samt avklarer og tydeliggjør begge parters forventninger og ønsker. Erfaringsmessig vil jeg påstå at flere endrer valg av bedrift underveis, det vil si de valg man setter opp i inntaks- og utvelgelsesprosessene for å komme inn i programmet, ikke nødvendigvis er de samme som faktisk blir valgt for eksempel til siste periode.


 

I tillegg til å jobbe daglig i bedriftene, er sosiale eventer, faglig påfyll via konferanser, bedriftsbesøk og kurs faktorer som bidrar til å gjøre det spennende og lærerikt å være en del av Trainee Sør.

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

VAF er min arbeidsplass før øyeblikket. Akkurat nå sammenstiller jeg fakta og lager presentasjoner fra analyse- og planfasen tilknyttet (NTP) nasjonal transportplan, dette skal vi orientere om og presentere for ordførerne i regionrådene i Vest Agder.

 

Faktum er at dette beviser programmets innholdsrike muligheter. I de foregående periodene har jeg blant annet arbeidet med prosjektering, økonomi og prosjektarbeid. I siste periode får jeg se og prøve forvaltning og samspillet mellom politikk og faktiske løsninger. I og med at spekteret av oppgaver innenfor perioden blir såpass bredt har det gitt meg en bredere forståelse for samfunnets funksjoner, og hvordan ting henger sammen.

 

LES OGSÅ: Slik lykkes du i traineeprogrammet

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

I Agder Energi begynte dagen gjerne med å oppdatere seg på kundeinformasjon og eventuelle hendelser som eventuelt tilsier at nettet var ute i løpet av natten. Videre var det prosjekt og prosjekteringsoppgaver med tilhørende økonomiske beregninger. I VAF begynner dagen gjerne med møter. Arbeidet her er mer fragmentert, jeg jobber med alt fra planer, rapporter og presentasjoner til politiske saker som vi utarbeider og orienterer om.

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

- Relevant arbeidserfaring
- Gode kolleger
- Stort nettverk
- Vi får se et større spekter av bedriftene, i Agder Energi og VAF var det utformet et skreddersydd opplegg slik at jeg fikk komme innom flest mulige temaer og fagfelt.

 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Ja, vi har både mentor og et bra sosialt opplegg. Vi var i Dublin i vår og besøkte Google og Facebook, som var spennende. Vi har også besøkt Statkraft, Statnett og Snøhetta i Oslo. Vi var alle sterkt inspirert da vi gikk gjennom salen hvor ansatte i Snøhetta lette etter nye ideer til neste prosjekt.

 

Det sosiale er viktig og det blir veldig godt ivaretatt, men det er også respektert at det er opp til enhver hvor mye man har anledning til å delta, samtidig er man helt avhengig av at noen drar lasset og planlegger turer og eventer.

 

Klikk her for å lese Norges største traineeguide

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

Antagelig var det dag ni i første periode da jeg fikk et prosjekt hvor jeg skulle utrede om en kraftstasjon skulle totalfornyes eller delvis renoveres. Jeg skulle utarbeide både tekniske løsninger og økonomiske beregninger, samt komme med tre anbefalte alternativer. Prosjektet var utfordrende, men samtidig veldig lærerikt.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Jeg kunne gjerne tenke meg å jobbe i bedrifter som har tilnærmede arbeidsoppgaver som de jeg har vært innom i Agder Energi og VAF. Det har vært spennende, lærerikt, gøy og utfordrende.

 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Mine beste og enkle tips er: først og fremst vær deg selv med beina godt planta på jorda. Vær engasjert, arbeidsvillig, positiv, spør og grav. Vis at du er interessert og ønsker å lære. Lykke til kommende traineer, dette konseptet kan jeg anbefale!

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger