Navn: Georg Brandtzæg

Alder: 24

Utdanningsbakgrunn: Energi og miljø, spesialisering i elkraftteknikk, NTNU

Trainee hos: Alcoa Mosjøen, via Kandidat Helgeland

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Kandidat Helgeland/Alcoa Mosjøen?

Jeg begynte å se på jobbmarkedet i Mosjøen etter at kjæresten hadde fått seg fast jobb som prosessingeniør i elektrolysen ved Alcoa Mosjøen. Det passet derfor supert at Alcoa dessuten skulle ansette traineer! Den forespeilede traineestillingen ved Alcoa virket dessuten veldig relevant for min utdanning.

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

For øyeblikket jobber jeg med måling og beregning av kortslutningsstrømmer rundt om kring i fabrikknettet. I praksis betyr dette at jeg kartlegger farene ved en eventuell kortslutning i strømskap hvor personell kan ha behov for å arbeide. Dette har innvirkning på hvilket verneutstyr som skal benyttes.

 

Klikk her for å lese Norges største traineemagasin

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Dagene er veldig varierte, men som regel startes de med en kaffekopp. Deretter bruker jeg tiden både før og etter lunch på å gjøre det jeg mener er viktigst. Det kan være kontorarbeid som lesing, beregninger eller epost-korrespondanse, eller å gå en tur ut i driften for å se på ting som foregår. Det meste kontorarbeid har tross alt også en praktisk side, og etter min mening er det en kjempefordel at avstanden fra teori til praksis er såpass kort her på verket. Det hender også at det blir en del møter, men siden jeg er relativt ny i bedriften er jeg ikke så veldig plaget med det… enda.


 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Jeg opplever at det å være trainee er en ”myk start” på arbeidslivet. Alle er inneforstått med at jeg er ny og har begrenset med erfaring, og det er derfor helt greit å bruke tid på å lære underveis. I tillegg har jeg blitt gitt varierte arbeidsoppgaver slik at jeg får oppleve flere sider av bedriften, noe som jeg synes er viktig. Den største fordelen med å starte som trainee, og særlig for oss som flytter til en ny og ukjent plass, er imidlertid det nettverket man får.


 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne hos Alcoa Mosjøen?

Alle traineer i Alcoa får en fadder. Det kan være greit når man plutselig befinner seg inne på et stort industriområde og ikke helt har kontroll på hvor man er eller vet hvordan ting fungerer. Kandidat Helgeland arrangerer flere traineesamlinger med både sosialt og faglig innhold, som for eksempel tur til Brüssel og et lederkurs.

 

LES OGSÅ: Slik lykkes du i traineeprogrammet

 

Det er hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

For min del var det nok ikke en ulempe at kjæresten allerede jobbet i bedriften da jeg søkte. Jeg hadde imidlertid også stor hjelp av å ha skrevet en masteroppgave innenfor et tema som var veldig relevant. Forhåpentligvis veide sistnevnte tyngst.

 

Den største fordelen med å starte som trainee, og særlig for oss som flytter til en ny og ukjent plass, er imidlertid det nettverket man får

Georg Brandtzæg Trainee

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Programmet har gitt utbytte både faglig og sosialt, men jeg mener at det viktigste utbyttet er de nye vennene jeg har fått. Å ha en omgangskrets utenfor jobb er helt avgjørende for å trives på et nytt sted, og det gjør jeg absolutt. I tillegg har jeg lært en hel masse på jobb som jeg aldri var i nærheten av å lære på skolen.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Forhåpentligvis ingen steder. Håper på å bli værende i bedriften.

 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Let litt rundt. Det finnes mange traineestillinger rundt omkring i landet. Du kan bli overrasket over hva som finnes utenfor de store byene og de store firmaene dit ”alle” vil.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge