(KarriereStart.no):

Navn: Andrea Roald

Alder: 24

Fra: Vigra

Utdanning: Master i finansiell økonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Trainee hos: Posten og Bring

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Posten og Bring?

Først og fremst fordi det er et stort konsern med veldig mange muligheter. Posten og Bring har et stort fokus på innovasjon og digitalisering, og er opptatt av å finne løsninger for nye kundebehov. Vi er inne i en brytningstid hvor brevmengden synker, og er nødt til å tilpasse våre aktiviteter til den nye tiden. Det å være med på den endringsreisen er utrolig spennende. I tillegg har Posten hatt traineeprogram siden 1999, og kan kunsten å ta imot nyutdannede, unge mennesker. Gjennom tre hospiteringer i konsernet i løpet av to år, får vi se mye av et stort konsern. Vi har stor frihet til å selv velge hvor vi vil hospitere. Programmet inneholder også to perioder i operativ drift. Parallelt med hospiteringene arrangeres det ledertreningssamlinger og kurs. Alle traineene samles også én gang i måneden, hvor vi får input fra hverandre og en foredragsholder – gjerne en leder fra konsernet. Vi får ansvar og opplever utvikling fra dag én, og traineeprogrammet har et svært gjennomarbeidet opplegg.

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Jeg har en veldig variert hverdag med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Akkurat nå er jeg i markedsavdelingen i Divisjon E-handel. Jeg har blant annet fått være prosjektleder for en kampanje, hvor vi har kåret folkets favorittnettbutikk. I tillegg jobber jeg med Norges største netthandelskonferanse, LOAD.17, sammen med prosjektlederen for konferansen. I Divisjon E-handel har jeg også ansvar for sosiale medier og alle uttak vi gjør der. Videre har jeg også et filmprosjekt gående, som skal vise hvordan distribusjonsnettet vårt fungerer i Danmark og Sverige. Mye av det jeg gjør er prosjektbasert, i tillegg til ad-hoc-oppgaver som kommer inn i løpet av dagen. Jeg opplever å ha god støtte i ledere og kollegaer, samtidig som jeg får mye ansvar.

 

Les mer om konserntraineeprogrammet hos Posten og Bring

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Gjennom traineeprogrammet får man både reist mye og opplevd en variert arbeidshverdag. Jeg vil derfor si at det ikke finnes en «typisk» arbeidsdag. Noen uker er det mye som skjer ute gjennom traineeprogrammet, mens andre uker er jeg hele uken i Posthuset og arbeider med hospiteringsoppgaver der.

Andrea sammen med Magnus Kløw, som også er trainee i Posten og Bring. (Foto: Privat)

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Da vil jeg for det første nevne det store nettverket du får. Vi traineer får møte utrolig mange folk. Vi har fått hilse på mange av topplederne i konsernet, og også møtt mange kolleger i operativ drift. Traineene får også reist rundt og sett på Posten og Brings nordiske virksomhet. Ved å reise rundt får vi en bred kompetanse og et stort nettverk, som jeg tror det ellers ville tatt lang tid å bygge opp. Det at vi roterer rundt i de ulike delene av virksomheten gjennom tre hospiteringer, er også lærerikt. Når man skal begynne i arbeidslivet vet man jo gjerne ikke helt hva man går til. Det å få se de ulike sidene ved et stort konsern, og finne ut hva man både liker og er god til, ser jeg på som verdifullt.

 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineene i Posten?

Alle traineer har fått utdelt en mentor, som har en lederposisjon i konsernet. Jeg treffer min mentor ca. én gang i måneden, i tillegg til at alle mentorer og traineer treffes til fellessamlinger to ganger i året. Det er verdifullt å ha en sparringspartner som både kjenner konsernet og har ledererfaring. Generelt vil jeg også si at det er veldig sosialt å være trainee i Posten. Vi har julebord og er medlemmer i Traineenettverket, hvor alle traineeprogrammene i området har treff omtrent en gang i måneden. Ellers har vi også hytteturer, takfester og andre sosiale aktiviteter.

 

Det er hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Jeg hadde for det første riktige kvalifikasjoner i form av faglig kompetanse som Posten var interessert i. Jeg hadde også et genuint ønske om å starte som trainee i Posten. Før jeg søkte stillingen leste jeg meg opp på konsernet, og ble svært interessert i konsernet og traineeprogrammet. Det bidro kanskje til at motivasjonen min skinte igjennom. De andre søkerne var også svært kvalifiserte og motiverte, så flaks har nok også spilt en rolle.

Andrea sammen med andre traineer. Fra venstre: Magnus Kløw, Andrea Dahlgren, Susanna Bäckman, Andrea Roald og Maria Deltchev. (Foto: Privat)

 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Jeg har hatt veldig stort utbytte av traineeprogrammet. Jeg har hospitert i to deler av konsernet så langt – i Divisjon E-handel og Divisjon Post. Personlig utvikling har stått i fokus i mitt første år som trainee. Gjennom seks traineesamlinger får vi trening i alt fra teamledelse, coaching, strukturert problemløsning og endringsledelse. Når jeg er ferdig med traineeprogrammet tror jeg at jeg vil være i stand til å ta et velbegrunnet valg om hvor i konsernet jeg kan bidra mest og trives best. Jeg vil også understreke hvor interessant det er å være med på laget i en brytningstid, hvor digitalisering og innovasjon er kommer øverst på agendaen.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Det vet jeg ikke ennå. Jeg liker veldig godt å jobbe i Divisjon E-handel, og synes at utviklingen innen netthandel er kjempespennende. Samtidig er det et helt år igjen av traineeprogrammet, så det er litt tidlig å si noe ennå.

 

Har du noen tips til andre som ønsker å bli trainee?

Finn ut hvorfor du vil bli trainee og om du har en genuin motivasjon. Les deg opp på konsernet og kom forberedt på intervju. Posten er et stort konsern, hvor man kan jobbe med mange forskjellige ting, så du trenger ikke være superinteressert i logistikk for å trives her. Som trainee blir du utfordret, men du har også veldig god støtte fra folk rundt deg. Bare kast deg ut i det, ikke vær redd for å ta kontakt med folk og vær åpen!

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge